Wydarzenia 12 lut 2018 | Redaktor
NIK bada dotacje dla Zawiszy

Bydgoska delegatura Najwyższej Izby Kontroli sprawdza skargę na dotacje dla Cywilno-Wojskowego Związku Sportowego Zawisza Bydgoszcz.

NIK przysłała do bydgoskiej Rady Miasta pismo, w którym informuje, że analizuje skargę, która wpłynęła w styczniu 2018 roku. Chodzi o dotacje miasta dla C-WZS Zawisza Bydgoszcz.

„W ocenie skarżącego w latach 2010-17 doszło ww. zakresie do naruszenia prawa (…), gdyż (…) beneficjentem dotacji może być jedynie klub sportowy. (…) Tymczasem, jak zauważa skarżący, dotacje były udzielane związkowi sportowemu, a nie klubowi sportowemu”.

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy ,,Zawisza” jest podmiotem zarządzającym obiektami sportowymi przy ulicy Gdańskiej 163 oraz Sielskiej w Fordonie. Środki na utrzymanie infrastruktury sportowej pochodzą przede wszystkim z budżetu miasta.

Sprawdziliśmy w Krajowym Rejestrze Sądowym i rzeczywiście C-WZS Zawisza Bydgoszcz w rubryce „forma prawna” ma wpisane „związek sportowy”.

Oto pełna treść pisma NIK:

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor