Wydarzenia 1 lip 2018 | Redaktor
Prezydent Wasiak: Strategii Rozwoju Bydgoszczy w tym roku nie będzie

fot. bw

Zastępca prezydenta Bydgoszczy Maria Wasiak poinformowała przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy, że w tym roku ratusz nie przedłoży uchwały o aktualizacji „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku”. Tymczasem, w ramach konsultacji strategii, trwają spotkania prezydenta z mieszkańcami. Kolejne już w poniedziałek (2 lipca).

Prace nad aktualizacją „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” trwają już kilkanaście miesięcy. Na przełomie czerwca i lipca w ramach konsultacji społecznych prezydent wraz z urzędnikami odbywa serię spotkań z mieszkańcami Bydgoszczy. Na ostatniej sesji Rady Miasta (20 czerwca) radni pytali o koszty jakie ponosi miasto w ramach działań wokół strategii. - W mojej ocenie w dużej mierze polegają one na promocji prezydenta Rafała Bruskiego – twierdzi radny Jarosław Wenderlich.

Na pytania radnych odpowiedziała zastępca prezydenta Bydgoszczy Maria Wasiak. W piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Sobocińskiego tłumaczy, że rada „wyraziła zgodę na wprowadzenie do budżetu miasta i wieloletniej prognozy finansowej  wydatków w wysokości 250 tysięcy złotych z przeznaczeniem na monitoring i aktualizację „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku””.

I podaje, że w 2017 roku wydano na ten cel 66 453 zł, a w 2018 roku „wydatki objęte umowami i zamówieniami, opiewają na kwotę 40 186 zł”.

Wasiak tłumaczy też, że środki te przeznaczone zostały m.in. na „zakup usług doradczych i eksperckich, organizację procesu uspołeczniania aktualizacji strategii (organizacja konferencji, debat, spotkań z mieszkańcami, prac zespołów roboczych, badania ankietowe), zakup odpłatnych danych statystycznych oraz promocję działań”.

Jednocześnie zastępca prezydenta Bydgoszczy informuje, że pismem z dnia 8 czerwca 2018 roku zwróciła się do przewodniczącego rady „o niewprowadzanie pod obrady Rady Miasta w bieżącym roku przedmiotowego projektu uchwały”. Oznacza to, że w tym roku aktualizacji strategii nie będzie. Przynajmniej przed wyborami samorządowymi. Kolejne spotkanie prezydenta z mieszkańcami w ramach konsultacji strategii odbędzie się w poniedziałek (2 lipca).

Poniżej cały list prezydent Wasiak:

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor