Wydarzenia 8 sty 2018 | Redaktor
Rewitalizacja Bydgoszczy za unijne pieniądze

Spółka Moderator chce pozyskać unijne dofinansowanie na odbudowę kina Pomorzanin/ fot. Anna Kopeć

Zakończyła się ocena wniosków złożonych m.in. przez uczelnie, wspólnoty i spółdzielnie oraz stowarzyszenia do gminnego programu rewitalizacji w Bydgoszczy. Łączna wartość 21 projektów inwestycyjnych, które mogą liczyć na dofinansowanie unijne, szacowana jest na około 40 milionów złotych.

Gminny program rewitalizacji będzie jednym z podstawowych narzędzi, które poprawi funkcjonowanie i estetykę dużej części Śródmieścia i Starego Fordonu. Miasto zaplanowało w oparciu o środki na ten cel zrealizowanie wielu inwestycji. Znajdują się wśród nich m.in. rewitalizacja Starego Fordonu (ulice i tereny nad Wisłą), bulwarów od mostu Bernardyńskiego do Pomorskiego, rewaloryzacja pl. Kościeleckich oraz remont płyty Starego Rynku. Łączna kwota pozyskanego przez Bydgoszcz wsparcia to 57 mln zł.

Jesienią przeprowadzony został nabór projektów zgłoszonych przez uczelnie, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, inwestorzy prywatni oraz stowarzyszenia. Łącznie zgłoszono 44 projekty inwestycyjne. Na listę podstawową zakwalifikowano 21 przedsięwzięć wartych około 40 mln zł. Trzynaście projektów trafiło na listę rezerwową. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 800 tysięcy złotych.

Wśród projektów inwestycyjnych związanych z mieszkalnictwem większość dotyczyła rewitalizacji terenów przyległych do istniejących budynków i tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni do zabawy i wspólnego spędzania wolnego czasu oraz murali. Tego typu przedsięwzięcia zgłosiły między innymi wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Gdańskiej 67, Chrobrego 19, Sienkiewicza 26 i ul. Śląskiej 24. Z kolei spółdzielnie „BSM” i „Budowlani” administrujące budynkami w rejonie Śródmieścia mogą liczyć na wsparcie związane z termomodernizacją budynków połączoną z wymianą źródeł ogrzewania. Powstać mają też nowe przestrzenie integrujące mieszkańców.

Na liście podstawowej z pozytywną oceną i możliwością uzyskania dofinansowania unijnego znalazła się też grupa 15 projektów związanych z użytecznością publiczną.

Wyższa Szkoła Gospodarki zaproponowała m.in. rozwój Centrum Usług Społecznych, rozbudowę Muzeum Fotografii o izbę pamięci osiedla Okole, utworzenie centrum integracji przy ul. Naruszewicza oraz modernizację budynku przy ul. Dworcowej 65A na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Z kolei Uniwersytet Kazimierza Wielkiego planuje rewitalizację ogrodu botanicznego.

Spółka Moderator w oparciu o unijną dotację zamierza tchnąć ponownie życie w dawne kino „Pomorzanin” przy ul. Gdańskiej. Inwestor planuje remont budynku, wyposażenie sali koncertowej, wprowadzenie funkcji widowiskowej, wystawienniczej, konferencyjnej, zagospodarowanie terenu.
Zgłoszony został też pakiet projektów „Boska Wenecja” zakładający między innymi stworzenie przestrzeni integrujących różne grupy mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy Młyńskiej. Związek Harcerstwa Polskiego chciałby natomiast w rozbudowanym budynku przy ul. Terasy 2 stworzyć Ośrodek Inicjatyw Społecznych. Z kolei przedsiębiorstwo Bon-Ton planuje kontynuować prace przy rewitalizacji zabytkowego teatru funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910.

Po zakończeniu rewitalizacji infrastruktury na działaniach kulturalnych i społecznych zamierza natomiast skupić się stowarzyszenie mieszkańców ul. A. Cieszkowskiego. Fundacja dla UKW chce natomiast przystąpić do kolejnego etapu prac związanych z adaptacją dawnej synagogi w Fordonie na potrzeby centrum kultury i aktywności społecznej. Fundacja Mózg stawia sobie natomiast za cel m.in. renowację sali prób i koncertowo-wystawienniczej przy ul. Gdańskiej oraz renowację wejścia.

Źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor