Wydarzenia 25 kwi 13:35 | Redaktor
Do wzięcia pieniądze na opiekę. Rusza projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”

fot. Pixabay

Rodziny z regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki nad małymi dziećmi w żłobku lub wynagrodzenie niani. Pomoc trafi do tysiąca rodzin.

Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata” ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej osób z województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez refundację kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres do 12 miesięcy.

- Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby rodziców. Przygotowaliśmy ją z myślą o ułatwieniu rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 Z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem mogą skorzystać osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym) oraz osoby bezrobotne pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” uczestnicy mają także możliwość skorzystania ze wsparcia w postaci refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w formie:

· żłobka (w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);

· klubu dziecięcego (w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);

· opiekuna dziennego (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 600 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy);

· niani (pokrycie kosztów wynagrodzenia w wysokości maksymalnie do 800 zł miesięcznie na okres do 12 miesięcy i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani).

Ponadto dla osób bezrobotnych przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspomagające powrót na rynek pracy w formie indywidualnego doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i psychologicznego; pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych; wsparcia specjalisty ds. aktywizacji.

Nabór wniosków trwa od 6 do 13 maja.

Wszelkich informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu pod numerami telefonu: 501 604 167 lub 56 657 14 70 wew. 21, 11.

Źródło: Urząd Marszałkowski

 

 

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor