Wydarzenia 18 wrz 15:00 | Redaktor
Szpital Jurasza z pieniędzmi na sprzęt do leczenia białaczek

fot. materiały Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A . Jurasza w Bydgoszczy

Na zakup nowego cytometru przepływowego zostanie przeznaczone blisko 400 tys. złotych, jakie otrzymał Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Umowę na dofinansowanie doposażenia w środę (18 września) podpisali Janusz Cieszyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, oraz dr inż. Jacek Kryś, dyrektor szpitala.

Pieniądze zostaną przeznaczona na zakup cytometru przepływowego - sprzętu do leczenia i diagnostyki białaczek dla Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Przy użyciu oznakowanych fluorescencyjnych przeciwciał pozwala on określać fenotyp komórek nowotoworowych i ekspresję poszczególnych białek. Wiedza uzyskana dzięki badaniu umożliwia odpowiednie kierowanie leczeniem, a także ocenę jego skuteczności.

Cytometria przepływowa stosowane jest głównie w diagnostyce pomocniczej nowotworów hematologicznych, ponieważ są one guzami płynnymi. Jeden rodzaj nowotworu, przewlekłą białaczkę limfocytową, można zdiagnozować wyłącznie tą metodą.

Cytometr przepływowy składa się m.in. ze źródeł światła laserowego, które służą do wzbudzania markerów fluorescencyjnych, co umożliwia ocenę ich emisji.

Obecnie Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii ma jeden cytometr zakupiony w 2011 r., posiadający osiem kolorów. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi grupy eksperckiej dla białaczki limfocytowej, teraz szpital kupi cytometr bardziej czuły - posiadający 10 kolorów.

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza, red. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor