Wydarzenia 3 sie 23:21 | Redaktor LuPa
Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo już jest. Na razie – na papierze  

Port przeładunkowy / fot. Pixabay

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. Wspólnie z PKP oraz Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologiczny, KOWR podpisał warunkową umowę inwestycyjną budowy terminala intermodalnego .

O budowie portu intermodalnego (tzw. suchego portu przeładunkowego) w naszym regionie mówi się od lat. We wrześniu ubiegłego roku zostało podpisane przełomowe porozumienie o wspieraniu budowy pod Bydgoszczą intermodalnego terminala kolejowo-drogowego. Sygnatariuszami porozumienia są: PKP S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia, PKP Cargo S.A., Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, gmina Nowa Wieś Wielka oraz wojewoda kujawsko-pomorski.

Na lokalizację portu wybrano Emilianowo. To niewielka miejscowość usytuowana tuż przy południowo-wschodniej granicy Bydgoszczy. To właśnie tutaj przecinają się droga krajowa nr 10 i magistrala węglowa Śląsk – Gdynia.

 

Spółka celowa już jest

W ostatnich dniach sygnatariusze porozumienia przeszli od słów do czynów. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa utworzył spółkę celową Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo. 28 lipca 2020 r. spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Kapitał założycielski Terminala Intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo wynosi dwa mln zł i zostanie przeznaczony na sporządzenie m.in.: map do celów projektowych, operatu dendrologicznego i operatu wodno-prawnego, raportu oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego, dokumentacji przedprojektowej i dokumentacji projektowej.

 

Umowa z PKP i BPPT podpisana

3 sierpnia KOWR poinformował o kolejnym ważnym kroku, prowadzącym do stworzenia pierwszego terminala przeładunkowego dla towarów rolno-spożywczych w województwie kujawsko-pomorskim.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Polskie Koleje Państwowe S.A. oraz Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. podpisały warunkową umowę inwestycyjną budowy terminala intermodalnego Bydgoszcz Emilianowo. Zgodnie z umową, inwestycja powstanie na obszarze około 5 ha. Rolą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest powołanie spółki celowej oraz wniesienie niezbędnego kapitału założycielskiego dla przygotowaniu procesu inwestycyjnego. Pozostali wspólnicy przystąpią do spółki oraz zapewnią niezbędne wsparcie do przygotowania i realizacji inwestycji – czytamy na stronie kowr.gov.pl

 

Co zyskamy na terminalu?

- Terminal intermodalny Bydgoszcz Emilianowo będzie dawał możliwość przeładunku i zamiany środków transportu towarów, w tym w szczególności towarów rolno-spożywczych. Budowa terminala przyczyni się do poprawy logistyki i handlu oraz ułatwi eksport – mówi Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Budowa terminala intermodalnego pod Bydgoszczą wraz z zapleczem magazynowym ma na celu przede wszystkim zwiększenie zdolności przeładunkowych polskich portów morskich poprzez pełnienie funkcji zewnętrznej bramy dla portów Trójmiasta, w tym w szczególności Portu Morskiego Gdynia – czytamy na stronie KOWR.

źródło: kowr.gov.pl

Redaktor LuPa

Redaktor LuPa Autor

ByWalec