Wydarzenia 2 sty 2019 | Redaktor
Trwa nabór do Rady ds. Partycypacji Społecznej

materiał ilustracyjny/ www.bdgbo.pl

Prezydent Bydgoszczy ogłosił nabór na nową kadencję Rady do spraw Partycypacji Społecznej. Osoby, które chcą uczestniczyć w jej pracach, mogą przesyłać zgłoszenia do 7 stycznia.

Powołana przez Rafała Bruskiego w 2017 r. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym. Jej działalność dotyczy szeroko pojętej partycypacji społecznej – zachęcenia bydgoszczan do udziału w życiu miasta.

Rada zajmuje się konsultowaniem, opiniowaniem i rekomendowaniem działań w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski czy konsultacji społecznych. W jej skład wchodzą przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniorów, Rad Osiedli, radni miasta, pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz reprezentanci strony społecznej.

- Doświadczenie oraz wiedza osób, które pracowały w Radzie, przyczyniły się już do wypracowania wielu ciekawych rozwiązań w ramach programu BBO, np. wyodrębnienia kategorii projektów ponadosiedlowych, czy też usprawnienia przeprowadzenia poszczególnych konsultacji społecznych – chwalą urzędnicy ratusza. Rada w minionej kadencji liczyła 23 osoby.

Chętni do uczestniczenia w jej pracach mogą zgłosić swój akces przy pomocy specjalnego formularza z uzasadnieniem i rekomendacjami minimum dwóch organizacji pozarządowych. Na zgłoszenia urząd czeka do 7 stycznia 2019 r., decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia można wysyłać pocztą (lub złożyć w Urzędzie Miasta Bydgoszczy) na adres: Biuro Komunikacji Społecznej (ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz) z dopiskiem „Formularz zgłoszeniowy do Rady do spraw Partycypacji Społecznej”.

Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ oraz TUTAJ. Formularz dostępny jest TUTAJ.

3 stycznia rozpocznie się także nabór do Rady Seniorów nowej kadencji.

 

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor