Kultura 27 wrz 10:57 | Redaktor
40-letni świętują. Druga część jubileuszu Galerii Autorskiej

Jan Kaja i Jacek Soliński podczas gali jubileuszowej na UKW, 23 maja/fot. Anna Kopeć

„Promień czasu 1979–2019” – pod takim tytułem odbędzie się spotkanie i otwarcie wystawy prac Jacka Solińskiego i Jana Kaji w KPCK. Jubileusz 3 października uczczą zaprzyjaźnieni z Galerią artyści, a poprowadzi redaktor Urszula Guźlecka.

Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, obecnie działająca przy ul. Chocimskiej 5 w Bydgoszczy, powstała 16 czerwca 1979 roku. W latach 80. należała do nielicznych prywatnych galerii w Polsce. Twórcy Galerii, malarz Jan Kaja i grafik Jacek Soliński (obaj rocznik 1957), swoje przedsięwzięcie określili jako pozainstytucjonalne, niezależne, otwarte. Dotąd zorganizowali blisko 1000 wystaw, instalacji, spektakli teatralnych, koncertów i spotkań, swoją twórczość w Galerii zaprezentowało 200 autorów. 

– „Galernicy” nie zmienili przekonań, nie poddali się presji rynku, nie ulegli pokusom modnych tendencji, pozostali wierni wartościom, które wyznawali przed 40 laty – podsumowuje pisarz i krytyk sztuki Piotr Siemaszko.

Jubileusz Jacek Soliński i Jan Kaja świętowali 23 maja w Bibliotece Głównej UKW. W czwartkowym (3 października) spotkaniu z okazji 40-lecia będą uczestniczyć artyści związani ze środowiskiem Galerii Autorskiej: Wojciech Banach, Bogdan Chmielewski, Ryszard Czajkowski, Anna Drejas, Kazimierz Drejas, Małgorzata Grajewska, Grzegorz Grzmot Bilski, Jarosław Jakubowski, Grzegorz Kalinowski, ks. Franciszek Kamecki, Maciej Krzyżan, Wojciech Nadratowski, Robert Mielhorski, Piotr Wiesław Rudzki, Piotr Siemaszko, Bartłomiej Siwiec, Marek Kazimierz Siwiec, Hanna Strychalska, Wiesława Trzeciakowski, Jan Wach, Roma Warmus, Jerzy Zegarliński i Sonia Zengel. Poprowadzi je redaktor Urszula Guźlecka. Spotkaniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy prac Jana Kaji i Jacka Solińskiego oraz koncert Jędrzeja Kubiaka.

Początek w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury (pl. Kościeleckich 6) o godz. 18.00.

O Galerii Autorskiej czytaj także:

Galeria Autorska Kaji i Solińskiego jest dziełem sztuki sama w sobie [ROZMOWA]

Galeria Autorska świętowała 40-lecie. „Nadal jesteśmy zbuntowani”


Młodzi 40-letni

Galeria Autorska zaistniała w szczególnym czasie historycznym. Schyłek lat 70.był okresemwyczerpania ideologicznego, zapaści ekonomicznej, rozkładu moralnego. Czas ten znalazłświetną charakterystykę w twórczości poetów Nowej Fali: Stanisława Barańczaka, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego. Młodzi poeci demaskowali rzeczywistość PRL, opisywali symptomy choroby trawiącej państwo i niszczącej społeczeństwo, mechanizmy służące sterowaniu zbiorową świadomością, kłamstwa myśli i zakłamania oficjalnego języka, mówili o indoktrynacji, represjach, zniewoleniu umysłowym i propagowaniu ideologicznej fikcji. Ważny był też w tej twórczości problem osobistych wyborów, kwestia lojalności i odpowiedzialności.

Galeria Autorska powstała z podobnych impulsów, z potrzeby niezależności i prawdy. Zrodził ją twórczy bunt, gest młodości, który – szczęśliwie - nie liczy się z ograniczeniami administracyjnymi i nie zniechęca w konfrontacji z urzędniczym oporem.

W kulturze polskiej ważne inicjatywy łączą się zwykle z tzw. doświadczeniami pokoleniowymi. Dla Galerii takim pokoleniowym doświadczeniem były lata 1980-81: rok pierwszej „Solidarności” i czas stanu wojennego. Dla młodych gospodarzy Galerii był to okres przyspieszonego dojrzewania ideowego – okres pogłębienia samoświadomości, krystalizacji programu estetycznego i etycznego, wzbogaconego o perspektywę chrześcijańską, zrozumienia swej roli jako kulturalnej i moralnej misji.

Galeria była jedną z tych nielicznych w PRL niepodległych enklaw, manifestem kontestacji i wolności, gospodarstwem młodej sztuki, ośrodkiem„undergroundowej” kultury, niezakrzepłej w instytucjonalnej formie. Z latami Galeria poszerzyła zakres swych działań - stała się nie tylko ośrodkiem ekspozycyjnym, ale też wydawnictwem oraz miejscem spotkań twórców kultury i nauki. Z uwagi na atrakcyjność programu i zasięg promieniowania, wzbogaciła się o grono przyjaciół, tworząc swego rodzaju artystyczną, intelektualną i duchową wspólnotę.

Galeria ma dziś 40 lat, ale posiada w sobie twórczą inwencję i entuzjazm znamienne dla okresu młodości.„Galernicy” nie zmienili swych przekonań, nie zmienili swych postaw, nie poddali się presji rynku, nie ulegli pokusom modnych tendencji, pozostali wierni wartościom, które wyznawali przed 40 laty.

Piotr Siemaszko

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor