Wydarzenia 27 mar 2019 | Redaktor

Zakończyło się postępowanie Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie pierwszego odwołania Pesa dotyczącego przetargu Tramwajów Warszawskich.

KIO uznała zarzuty dotyczące sposobu produkcji za nieudowodnione, a potwierdziła zarzut, że Hyundai nie wykazał, iż nie ma zaległości podatkowych. Zamawiający będzie musiał unieważnić wybór, wyjaśnić kwestię nie zalegania Hyundai z podatkami, a potem ewentualnie może dokonać ostatecznego wyboru oferty.

Pesa informuje: „Od tej decyzji uzależnione będzie dalsze działanie”.

„Przyjmujemy decyzję KIO z szacunkiem i nadzieją ponieważ w toku postępowania Hyundai musiał ujawnić wiele nieznanych do tej pory informacji ze swojej oferty. Jedne z nich, dotyczące sposobu produkcji są według nas podstawą do odrzucenia oferty Hyundai i stąd nasze kolejne odwołanie.  Inne informacje były ważne dla opinii publicznej, jak choćby ta, że obietnice uruchomienia produkcji w Polsce to był tylko marketing, a wszystkie tramwaje zostaną wyprodukowane w Korei. Podsumowując – po zakończonym postępowaniu mamy znacznie więcej dokumentów i danych wskazujących na nierzetelność oferty Hyundai i stąd nasze ponowne odwołanie” - komentuje Pesa.

Czytaj też: Pesa złożyła kolejne odwołanie w sprawie przetargu Tramwajów Warszawskich

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor