Trzy niewiasty, czy jedna Magdalena?

Redaktor | 22 lip 2018 Aż do połowy XX w. uważano w Kościele, że istniejące wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść tradycyjnego rozumienia. W przeciwnym razie bowiem – jak pokazuje przykład św. Marii Magdaleny – musielibyśmy zrezygnować choćby z wielkiej, misternie kształtowanej w ciągu wieków „Biblii pauperum” przedstawiającej Ewangelię w obrazach, rzeźbie i żywotach świętych. Czy...

Laska i olej [NIEDZIELA]

Redaktor | 15 lip 2018 Zadziwiającym zbiegiem okoliczności jest, że w zreformowanym kalendarzu liturgicznym przypada dziś Ewangelia o rozesłaniu Apostołów. Tymczasem w średniowieczu 15 lipca przypadało święto Rozesłania Apostołów, zniesione przez Sobór Trydencki. O święcie tym nikt by może dziś nie pamiętał, gdyby nie wzmianka Jana Długosza, który napisał w swych kronikach, że rankiem, 15 lipca...

Dlaczego komunia święta nie jest dla wszystkich?

Redaktor | 8 lip 2018 Od samego początku przestrzegano zasady, że jest to sakrament, który winien być otoczony szczególną czcią i dostępny tylko dla tych, którzy żyją już w stanie Bożej łaski. Św. Paweł sformułował jasno tę regułę w Pierwszym Liście do Koryntian: „Tak więc, ktokolwiek by pożywał ten chleb albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże...

Najświętszej Krwi...

Redaktor | 1 lip 2018 1 lipca w klasycznym kalendarzu liturgicznym przypada święto Najdroższej Krwi Chrystusa. Święto to, w posoborowej reformie teoretycznie zostało połączone z Bożym Ciałem, które odtąd nosi oficjalną nazwę Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zamysł poniekąd był celny, bo przecież w najświętszej Ofierze Mszy świętej jesteśmy świadkami przeistoczenia obu tych...

Zmiany personalne w parafiach

Redaktor | 25 cze 2018 Czerwiec to zwyczajowo czas „rotacji” w parafiach. W tym roku trzej księża zostają proboszczami, 13 wikarych opuszcza dotychczasowe parafie. Dekrety ks. biskupa Jana Tyrawy wchodzą w życie 25 czerwca.

Lekceważenie prawa kończy się nieszczęściem

Redaktor | 24 cze 2018 Z czym kojarzy nam się zwrot „mieszać się”? Mieszać można zupę lub herbatę, by je odpowiednio przygotować. Można też pomieszać jakieś pomysły czy koncepcje albo porządki i w rezultacie pogubić się w nich.

Rodzicie Alfiego przerywają milczenie!

Redaktor | 23 cze 2018 Portal Katolicka Bydgoszcz publikuje wypowiedź Thomasa Evansa, ojca Alfiego: „Chcieliśmy, żeby wszyscy wiedzieli, że w czasie naszej żałoby nadal będziemy mówić o tym jak doprowadzono do śmierci Alfiego i będziemy mówić szczerze i w szczegółach o tamtym tygodniu”.

Stworzyciel nieba i ziemi

Redaktor | 17 cze 2018 Gdyby mnie ktoś zapytał, która z prawd wiary jest dziś najbardziej zapomniana, odpowiedziałbym, chyba bez wahania, że jest to prawda o stworzeniu świata.

Proboszcz żegna się z mundurem [ZDJĘCIA]

Redaktor | 12 cze 2018 Dziekan dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, ksiądz pułkownik Zenon Surma żegna się z mundurem. Dziś (12 czerwca) w kościele garnizonowym odbyła się okolicznościowa Msza św.

Małżeństwo, miłość i życie

Redaktor | 10 cze 2018 Małżeństwo jest naturalne (…), gdyż w porządku przyrodzonym rozum skłania ku niemu i to ze względu na dwa cele: naprzód ze względu na główny cel, jakim jest dobro potomstwa.

Złoty jubileusz wielkiej encykliki

Michał Jędryka | 9 cze 2018 Pod honorowym patronatem biskupa Jana Tyrawy odbyło się dziś w Bydgoszczy ogólnopolskie sympozjum naukowe poświęcone interdyscyplinarnym aspektom obrony życia ludzkiego. Sympozjum zostało zorganizowane w pięćdziesiątą rocznicę encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI. Encyklika ta, opublikowana trzy lata po soborze watykańskim drugim, wbrew oczekiwaniom środowisk liberalnych,...

W obronie życia ludzkiego. Sympozjum na 50 lat „Humanae vitae”

Redaktor | 5 cze 2018 Metody leczenia niepłodności czy pomoc rodzicom śmiertelnie chorych dzieci - to niektóre zagadnienia, o których w sobotę (9 czerwca) mówić będą prelegenci ogólnopolskiego sympozjum w Bydgoszczy. Wstęp na wykłady w ramach „Interdyscyplinarnych aspektów obrony życia ludzkiego” w Domu Polskim jest wolny.