Kultura Filharmonia Pomorska | Redaktor 0
30 mar 2019
Jeszcze więcej nowych instrumentów w Filharmonii Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Jeszcze więcej nowych instrumentów w Filharmonii Pomorskiej [ZDJĘCIA]

Do Filharmonii Pomorskiej przybywają kolejne instrumenty zakupione w ramach projektu „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.