Tygodnik Bydgoski
Adres Redakcji:
85-212 Bydgoszcz, ul. Dolina 35
e-mail: redakcja@tygodnikbydgoski.pl
tel. +48 601 760 073
fax +48 52 339 41 31

Wydawca:
Wydawca Tytularny grupy mediów
Dom Wolnego Słowa
Fundacja Bezpieczny Świat

Licencja realizacyjna na działania wydawnicze i emisyjne
mediów zwiazanych z TB
CPiR Remedia Sp. z o.o. SK
piotr@remedia.pl

P.O. Redaktora Naczelnego:
Piotr Florek
naczelny@tygodnikbydgoski.pl

Sekretarz Redakcji:
Marta Kocoń
sekretarz@tygodnikbydgoski.pl
tel. 663 739 200

Reklama:
Magdalena Florek
reklama@tygodnikbydgoski.pl
tel. +48 601 677 996

Kolportaż i prenumerata:
prenumerata@tygodnikbydgoski.pl

Druk:
Polska Press
Nakład: 5 000 egz.