Marcin Lewandowski: O rozmywaniu roli [OKIEM RADNEGO]

Redaktor | 2 wrz 2020 W każdym formalnie zorganizowanym środowisku wytwarzają się z czasem pewne nieoficjalne podgrupy, bazujące na przyjaźni, sympatii, wspólnych sprawach. Takie zawężone grono nie pokrywa się z podziałem zależności służbowych. Funkcjonuje mimo nich. To garstka „swoich ludzi”, z którymi „można pogadać”; pewien „wewnętrzny krąg”.