Aktualności | Redaktor 0
13 maj 10:05
Pierwsza w Polsce konferencja wojskowa dotycząca wykorzystania gier taktycznych

Pierwsza w Polsce konferencja wojskowa dotycząca wykorzystania gier taktycznych

W dniach 9-10 maja br. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej zorganizowało pierwszą w Polsce wojskową konferencję dot. „Symulacji Taktycznych w szkoleniu pododdziałów piechoty lekkiej – WARGAMING”. Udział w niej wzięli przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Akademii Wojsk Lądowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także specjaliści sekcji szkolenia ze wszystkich Brygad WOT z terenu całego kraju.