Styl życia Finanse | Redaktor 0
26 paź 07:54
Wyjazd do sanatorium z ZUS nie dla każdego emeryta i rencisty [KOMUNIKAT ZUS]

Wyjazd do sanatorium z ZUS nie dla każdego emeryta i rencisty [KOMUNIKAT ZUS]

Nie każdy emeryt i rencista może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS. O wyjazd do sanatorium z ZUS może ubiegać się emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji w uzdrowisku skorzystać może także osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową z powodu niezdolności do pracy.