Teatr Polski 21 cze 2017 | Andrzej Pawełczak
Finisaż, czyli pożegnanie z bydgoską sceną

Dyrektor Paweł Wodziński i jego zastępca Bartosz Frąckowiak dwoma premierowymi spektaklami żegnają się z Bydgoszczą/ fot. Andrzej Pawełczak

Aż dwa premierowe spektakle wystawi w weekend Teatr Polski. Będzie to podsumowanie trzyletniego programu bydgoskiej sceny, kierowanej przez Pawła Wodzińskiego i Bartosza Frąckowiaka, którzy żegnają się z naszym miastem.

W piątek (23 czerwca) – premiera przedstawienia „Solidarność. Rekonstrukcja”. – Projekt poświęcony „Solidarności” jest kontynuacją trzyczęściowego programu, do którego należały dwie wcześniejsze odsłony: „Żony stanu…” oraz „Komuna Paryska”. Mówią o trzech wydarzeniach politycznych, które mają wbudowany w swój mechanizm taki pozytywny aspekt. W polskiej rzeczywistości takim projektem była „Solidarność” – mówi Paweł Wodziński, dyrektor TP i reżyser spektaklu.

Jak dodaje, „Solidarność” nie była tym, za co się ją powszechnie w Polsce uważa. – Nie była jakimś kolejnym ruchem narodowowyzwoleńczym, była ruchem stworzonym przez pracowników, a nie przez warszawskich intelektualistów czy opozycjonistów. To był ruch demokratyczny, ruch oddolny. Gdybyśmy szukali jego źródeł, to wpływ na niego miała tradycja lewicowa i to dość radykalna – twierdzi Wodziński.

Dziedzictwo „Solidarności”, jej doświadczenie, wydają się bardzo ważne dzisiaj. – W trakcie I zjazdu „Solidarności”, który stanowi oś naszego spektaklu, została uchwalona deklaracja programowa. Chodziło w niej o uspołecznienie wszystkich dziedzin życia – zarządzanie gospodarką, edukację, kulturę, również o media. Nic z tych postulatów po 1989 roku nie zostało zrealizowane. To pokazuje, czym dzisiejsza Polska nie jest, a czym mogłaby być, gdyby ten program był wprowadzony – mówi reżyser.

Sam spektakl nie ma być historyczną rekonstrukcją zjazdu, ale próbą zrozumienia, czym była „Solidarność” dla ruchów na świecie. Drugim aspektem, na który zwracają uwagę autorzy teatralnego projektu, jest pokazanie znaczenia samorządności. – Trzecim tematem, który też pojawi się w spektaklu, jest pytanie, czy instytucje kulturalne mają prawo oczekiwać autonomii. To pytanie jest ważne nie tylko w naszym kontekście, ale dotyczy całego obszaru kultury w Polsce – mówi Wodziński.

W spektaklu „Solidarność. Rekonstrukcja” wystąpi cały zespół Teatru Polskiego.

Drugim spektaklem na zakończenie sezonu artystycznego w Teatrze Polskim jest „Workplace” w reżyserii Bartosza Frąckowiaka. Jego premiera odbędzie się w sobotę, 24 czerwca.

Bohaterkami przedstawienia są trzy kobiety, w różnym wieku i na innym etapie życia zawodowego, które tracą pracę. Punktem wyjścia jest rozmowa o znaczeniu i wartości pracy, o ambicjach, lękach, niestabilności, o miejscu pracy i jego nieciągłym charakterze.

Pierwszy wątek tego spektaklu to temat pracy w ogóle, na który szczególną uwagę zwróciłem w związku z tym, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku miesięcy w naszym teatrze, z konkursem, zerwaniem tego procesu, który odbywał się od trzech lat. Ta sytuacja skłania do myślenia o pracy w szerszym kontekście – mówi Bartosz Frąckowiak.

Drugi wątek, jak mówi reżyser, to kwestia osobistych doświadczeń aktorek teatru: Magdaleny Celmer, Anity Sokołowskiej i Beaty Bandurskiej, ich doświadczeń zawodowych. Spektakl wprost korzysta z ich osobistych historii, osobistych perspektyw.

Trzeci wątek – to temat pracy kobiet w ogóle. – W tym spektaklu przyglądamy się, jak kobiety rzucają się w obce dla siebie sytuacje, zadając sobie pytanie, a co by było, gdyby kiedyś podjęły inne decyzje życiowe i zawodowe. Pozwala nam to też bliżej zobaczyć sytuację teatru i aktorek.

Autorką scenariusza jest Natalia Fiedorczuk, laureatka „Paszportu Polityki” w dziedzinie literatury. Występują: Beata Bandurska, Magdalena Celmer i Anita Sokołowska.

Spektaklom towarzyszyć będą dwie debaty. Pierwsza (24 czerwca, godz. 15.00), prowadzona przez publicystę i dziennikarza „Polityki” Edwina Bendyka, dotyczyć będzie pojęcia autonomii i tego, co może ono wnieść w dzisiejszą społeczną debatę. Drugą (25 czerwca, godz. 15.00) prowadzić będzie prof. Krystyna Duniec, która skupi się na programie Teatru Polskiego w Bydgoszczy, strategii kuratorsko-programowych, tworząc swoistą mapę tematów podejmowanych w ostatnich sezonach przez bydgoski teatr.

Solidarność. Rekonstrukcja”, reżyseria Paweł Wodziński, premiera 23.06, godz. 19.00. Spektakle popremierowe: 24 i 25 czerwca, godz. 20.00.

Workplace”, reżyseria Bartosz Frąckowiak, premiera 24.06, godz. 18.00, spektakle popremierowe: 25.06, godz. 18; 27 i 28.06, godz. 19.00.