Bocianowo Śródmieście Stare Miasto 31 sie 10:01 | mk
Trwa remont siedziby biskupiej przy ul. Malczewskiego

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

Budynek będący obecnie rezydencją biskupa diecezji bydgoskiej jest w remoncie.  Zmienia się m.in. kolorystyka elewacji: zdecydowano się wrócić do barwy wcześniejszej, ustalonej na podstawie badań stratygraficznych.

Główną część budynku powstała w 1933 r. na planie zbliżonym do litery „T”. –Od strony frontowej charakterystycznym elementem jest ryzalit, w którym umieszczono zdobione wejście. Nad portalem znajduje się taras z kutą balustradą. Budynek przykryty jest wielospadowym dachem z lukarnami – informuje urząd miasta. Gmach rozbudowano od strony południowej w latach 90. XX wieku. Obecnie przechodzi remont. W wyniku obecnego remontu ściany zyskają barwę pomarańczową – wybraną w oparciu o badania stratygraficzne, pozwalające ustalić chronologię warstw. Detale i opaski wokół otworów okiennych będą białe. 

– Budynek chociaż liczy niespełna 100 lat za sprawą swojej odmiennej stylistyki odpowiadającej modernistycznej architekturze z okresu dwudziestolecia międzywojennego posiada dużą wartość zabytkową – podkreśla ratusz.

Z rezydencją biskupa sąsiaduje Dom Polski, również należący do diecezji. Oba budynki powstały w okresie międzywojennym z inicjatywy patrona ulicy, ks. Tadeusza Skarbek-Malczewskiego. Dom Polski odrestaurowano wcześniej, m.in. z wykorzystaniem środków unijnych. Został ponownie otwarty w 2012, po dziesięcioletniej przerwie.

mk Autor