Wzgórze Wolności 12 mar 09:29 | Redaktor
Umowa na przebudowę schodów na Wzgórzu Wolności podpisana!

fot. ZDMiKP

Miasto podpisało umowę na przebudowę schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Rondo Unii Europejskiej na Wzgórzu Wolności

Wzgórze Wolności 28 mar 10:31

Szkoła NATO po modernizacji

Wzgórze Wolności 11 sty 12:38

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88.

fot. ZDMiKP

- Zakres prac zakłada przebudowę chodnika prowadzącego od ul. Toruńskiej jak i stopni, które zostaną wyłożone betonowymi płytkami. Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym. Zamontujemy też nowe balustrady - informują drogowcy.

Praca remontowe rozpoczną się na początku kwietnia i zakończą się jeszcze przed wakacjami. Umowa z wykonawcą (Affabre Sp. zo.o) została podpisana. Wartość zadania to ponad 530 tysięcy złotych.

fot. ZDMiKP

Przebudowa schodów to kolejny już etap rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie pomiędzy Śródmieściem a Wzgórzem Wolności. W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowano szereg innych inwestycji o wartości ok 2,5 mln zł:

• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

W trakcie ostatniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali również do realizacji budowę dużego placu zabaw z drewnianymi konstrukcjami. Plac zabaw powstanie na wysokości Zielonych Arkad.

fot. ZDMiKP

Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

 

źródło: ZDMiKP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor