Finanse 3 cze 10:38 | Redaktor
Błędy w sztuce lekarskiej – zła diagnoza. Kiedy możemy starać się o odszkodowanie?

fot. ilustracyjna, Pixabay

W cyklu dotyczącym dochodzenia odszkodowań rozpoczynamy publikację materiałów poświęconych błędom w sztuce lekarskiej.

Postawienie prawidłowej diagnozy bardzo często decyduje o zdrowiu czy nawet życiu pacjenta. Dlatego przychodząc do lekarza pacjent ma prawo oczekiwać, iż zostanie potraktowany należycie i usłyszy właściwą diagnozę.

Niestety, zdarzają się przypadki, że lekarze nie przykładają się w sposób staranny do swych obowiązków i okazuje się, że na przykład pacjent powinien mieć przeprowadzony zabieg w trybie natychmiastowym, a lekarz zaleca obserwację twierdząc, że nic nie dolega. Takich spraw jest coraz więcej.

Zdarza się, że o powrocie do pełni zdrowia decyduje szybkość i trafność podjętej decyzji. Zła diagnoza potrafi doprowadzić do poważnych konsekwencji, w tym pogorszenia stanu zdrowia lub nawet do śmierci.

Kiedy możemy się starać o odszkodowanie za błędnie postawioną diagnozę? Odpowiedzialność lekarza zachodzi tylko w przypadku, gdy nie działał on zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi mu metodami czy środkami pozwalającymi na leczenie choroby, a także, gdy nie wykazał się należytą starannością, czyli: badania zostały przeprowadzone niestarannie, zrezygnowano z badań, które należało wykonać lub źle zinterpretowano objawy danej choroby/przypadku.

Jeśli pacjent zauważa, że w jego przypadku doszło do powyższych naruszeń, ma prawo do odszkodowania. Powinno ono rekompensować wszystkie poniesione przez niego koszty i straty związane ze złym postawieniem diagnozy, czyli np. koszty leczenia, zakupu leków oraz dojazdów do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych.

Osobną kwestią poza stratami materialnymi są straty psychiczne i fizyczne poniesione w związku z błędnie postawioną diagnozą. W tym wypadku pacjentowi przysługuje prawo do zadośćuczynienia.

Uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia leży w gestii pacjenta. To on jest zobligowany do zgromadzenia niezbędnych dokumentów, a także do wyliczenia odpowiedniej stawki, która będzie stanowiła zadośćuczynienie. Dodatkowo batalia ze szpitalem to trudna i żmudna walka, pomimo że te pieniądze się pacjentowi należą!

Dlatego najlepiej skorzystać z usług naszej firmy, która przeanalizuje indywidualnie każdą sytuację, pomoże w zgromadzeniu odpowiednich dokumentów, a także będzie reprezentować pacjenta na każdym etapie negocjacji ze szpitalem, czy nawet na drodze sądowej.

Łukasz Rybski
Kancelaria Prawna Solace

artykuł reklamowy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor