Finanse 29 kwi 14:42 | Redaktor
Szkoda całkowita – czym jest i kiedy występuje?

fot. ilustracyjna, Pixabay

Zapewne wielu z Czytelników spotkało się kiedyś z pojęciem szkody całkowitej po wypadku komunikacyjnym. Czym zatem ona jest?

Otóż o szkodzie całkowitej mówimy wówczas, gdy koszty naprawy (koszty przywrócenia pojazdu do stanu sprzed wypadku) przekraczają jego wartość rynkową. W takich sytuacjach towarzystwo ubezpieczeniowe orzeka szkodę całkowitą, a poszkodowany otrzymuje mniejsze odszkodowanie.

Szkoda całkowita ma zupełnie inne znaczenie w kontekście ubezpieczenia AC, niż w przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Mówiąc o szkodzie całkowitej przy OC mamy na myśli sytuację, gdy koszty naprawy auta przekraczają 100% wartości auta sprzed powstania uszkodzenia. Natomiast w przypadku szkody AC próg ten jest niższy i ustalany indywidualnie przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Przyjmuje się, że wynosi on pomiędzy 60-80%.

W sytuacji uszkodzenia samochodu z własnej winy, należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem (ubezpieczenie AC). Biegły rzeczoznawca dokona oględzin pojazdu i sporządzi kosztorys. Na jego podstawie zostaje stwierdzona szkoda całkowita. W tym przypadku poszkodowany otrzymuje różnicę pomiędzy wartością pojazdu przed szkodą, a wartością wraku.

Powyższy przykład pokazuje, że mamy do czynienia z wrakiem pojazdu. Poszkodowany nie ma jednak obowiązku sprzedaży wraku. Może naprawić samochód na własny koszt lub sprzedać go na części. Decydując się na sprzedaż wraku może okazać się, że jego wartość (oszacowana przez TU) jest zawyżona. W takiej sytuacji sprzedaż po ustalonej cenie może być niemożliwa. Jeśli do tego dojdzie, poszkodowany ma możliwość odwołania się od tej decyzji i zażądać wyższego odszkodowania.

W momencie orzeczenia przez ubezpieczyciela szkody całkowitej, wypłata odszkodowania skonsumuje sumę ubezpieczeniową, oznacza to, że polisa AC wygaśnie. Dlatego w celu dalszej ochrony pojazdu należy zawrzeć nową umowę ubezpieczeniową.

artykuł reklamowy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor