Książka 17 lis 2018 | Redaktor

Biografia zapomnianego, a zasłużonego Kazimierza Panka - poleca dr Krzysztof Osiński

W ostatnich dniach dużo mówi się o narodowcach, najczęściej jednak negatywnie, postrzegając ich niczym wcielenie wszelkiego zła, a często określając obraźliwym i fałszywym epitetem „faszyści”. Tymczasem rzeczywistość okazuje się bardziej złożona. Ruch narodowy przed wojną był jednym z największych nurtów politycznych, cieszących się dużym poparciem społecznym. Z jego szeregów wywodziło się wiele zasłużonych dla państwa polskiego osób, nie tylko polityków, ale również ludzi nauki, kultury, sztuki, sportu. Doskonałym przykładem na poparcie tych słów jest tytułowy bohater prezentowanej książki. Kazimierz Panek był harcerzem, sokołem, politykiem związanym właśnie z nurtem narodowym, ale przede wszystkim weterynarzem. 

W tej ostatniej dziedzinie miał ogromne dokonania, był cenionym profesorem, wychowawcą wielu znakomitych weterynarzy, rektorem Akademii Weterynarii we Lwowie, autorem licznych publikacji naukowych. W 1920 r. zostawił wszystko i przyjechał do Bydgoszczy, aby przejąć od Niemców Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i przekształcić go w Państwowy Instytut Rolniczy z siedzibą przy placu Weyssenhoffa 11. Placówka ta była ceniona w całym kraju i miała wymierne dokonania w zakresie weterynarii. Jej szef, wzorem wcześniejszych działań prowadzonych we Lwowie, udzielał się również w licznych organizacjach społecznych i politycznych. 

Działał więc w harcerstwie, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” (był prezesem IV gniazda – Bielawy), był animatorem bydgoskiego sportu, ale również założycielem i zastępcą przewodniczącego Komitetu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Działał również w licznych organizacjach katolickich przy parafii Wincentego à Paulo, do której należał (był m.in. prezesem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Mężów). Udzielał się również politycznie w szeregach ruchu narodowego. W 1925 r. został nawet szefem bydgoskich struktur Związku Ludowo-Narodowego, czyli partii reprezentującej ten nurt polityczny. 

Tego wszystkiego dowiedzieć się możemy z książki autorstwa Jacka Judka. Dodatkowym walorem publikacji jest fakt, że jest ona bogato ilustrowana zdjęciami i skanami dokumentów związanych z bohaterem książki. Warto przeczytać, aby poznać losy tego zasłużonego, lecz dzisiaj zapomnianego człowieka.

Jacek Judek, 

„Kazimierz Panek. Życie, działalność i dorobek naukowy”

Nakładem autora 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor