Książka 8 lip 2018 | Redaktor

Jerzy Strzelczyk to jeden z największych znawców średniowiecza w Polsce. Jego książki są wypełnione szczegółowymi informacjami na temat tej epoki, podanymi jednak w tak przystępny sposób, że przyjemność z czytania będą mieć nie tylko mediewiści, ale również zwykli miłośnicy historii.

 

Autor wydał już wcześniej kilkadziesiąt opracowań, wśród których wymienić można chociażby książkę o bohaterach Słowian Połabskich, Longobardach, Gotach, zapomnianych narodach Europy, biografie Mieszka I, Bolesława Chrobrego, Ottona III i wiele innych. Tym razem mamy do czynienia z publikacją poświęconą Ottonowi I Wielkiemu. 

Otton I Wielki był jednym z najwybitniejszych władców średniowiecznych. Aż dziwne, że wcześniej nie doczekał się solidnej biografii autorstwa jakiegoś polskiego historyka. Dzieło Jerzego Strzelczyka jest bowiem pierwszym opracowaniem tego typu na naszym rynku wydawniczym i naukowym. Zastanawiające to, ponieważ Otton I Wielki należał do grona tych władców europejskich, którzy swoją polityką wpłynęli na losy i rozwój państwa polskiego. 

Ważny w dziejach polskich 

Autor podkreśla wyjątkowe zasługi swojego bohatera i ukazuje jego wpływ na kształtowanie się zdominowanej przez chrześcijaństwo średniowiecznej Europy. O Ottonie I Wielkim pisze wprost, że to „jeden z najwybitniejszych, kto wie zresztą, czy po prostu nie najwybitniejszy, władca chrześcijańskiej Europy X wieku, budowniczy organizacji politycznej (»państwa«), która później zostanie nazwana Niemcami, wskrzesiciel Cesarstwa Rzymskiego, które niewiele w gruncie rzeczy przypominało dawne antyczne Cesarstwo Rzymskie, a nawet cesarstwo wskrzeszone już raz w 800 roku przez władcę państwa Franków – Karola Wielkiego”. 

Otton I Wielki położył ogromne zasługi dla kształtowania się europejskiej tożsamości. Jako władca Niemiec – koronowany w 936 roku – poszerzał swoją władzę, aby w 962 roku zostać cesarzem rzymskim. Ostatnie lata jego panowania splatają się nierozerwalnie z dziejami tworzącej się państwowości polskiej. Z tego chociażby względu książka ta powinna być przeczytana przez wszystkich miłośników historii. Niezależnie od tego, czy średniowiecze należy do ich ulubionych epok, czy też nie. 

Autor na kartach swojej książki szczegółowo charakteryzuje postać i dokonania Ottona I Wielkiego. Z ogromnym znawstwem prowadzi nas w swej opowieści przez nieliczne źródłowe wzmianki na temat tego władcy i snuje na ich podstawie pasjonującą opowieść. Dowiadujemy się więc, w jaki sposób dochodził on do władzy, jak ją zdobywał, a później utrzymywał i poszerzał. W jaki sposób wpływał na rozwój kultury i jak ona oddziaływała poza granice jego państwa. Dowiemy się także, jak wyglądało życie na dworze Ottona, z kim prowadził wojny i z jakim rezultatem.

Zostawił silne państwo 

W książce znajdziemy ponadto wiele na temat relacji łączących go z Mieszkiem I i jego wpływie na rozwój państwa polskiego. Część ta może wydać się dla nas, Polaków, najbardziej interesująca, ale nie możemy zapominać, że na biografię danego władcy patrzeć należy nie tylko poprzez pryzmat tego, co dla nas najbliższe, ale poprzez pryzmat całości dokonań. Tych zaś było sporo, wpływały one na losy nie tylko państwa zarządzanego przez Ottona, ale praktycznie na cały kontynent europejski. W książce czytamy: „Kiedy w 962 roku został koronowany na cesarza Rzymu, przestał być jednym z wielu europejskich władców, a zaczął przewodzić całemu chrześcijańskiemu światu. Nad pogańskimi nieprzyjaciółmi – Madziarami, Normanami i przede wszystkim Słowianami połabskimi odnosił walne zwycięstwa, z Mieszkiem I potrafił zawrzeć korzystny dla obu stron sojusz. Swemu synowi, Ottonowi II, zostawił państwo silne i stabilne”. 

Książka godna polecenia wszystkim miłośnikom historii. Napisana z najwyższym znawstwem tematu, a zarazem niezwykle lekko, co sprawia, że czyta się ją z prawdziwą przyjemnością. Nie pozostaje nic innego, jak zabrać się za lekturę, a jednocześnie wyczekiwać nowych publikacji Jerzego Strzelczyka, które przybliżą nam kolejny fragment dziejów średniowiecznej Europy.

Krzysztof Osiński

Jerzy Strzelczyk, Otton I

Wielki Wydawnictwo Poznańskie 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor