Książka 23 gru 16:01 | Krzysztof Drozdowski
Pierwsza książka o pruskim szkolnictwie średnim w Bydgoszczy [RECENZJA]

Na tę pracę czekało wielu pasjonatów bydgoskiej historii. Bazą dla tej publikacji jest obroniony na UKW doktorat. Po nadaniu odpowiedniego kształtu dostajemy do rąk ponad 450 stronicową monografię, która wypełnia dotychczasową lukę w naszej wiedzy.

Jak wskazuje już na wstępie sam autor szkolnictwo i oświata znajdują się w czołówce dziedzin oraz obszarów życia. Pomimo tego jak dotąd nie doczekaliśmy się kompleksowego opracowania bydgoskiego szkolnictwa w czasach zaboru pruskiego. Przyczyną tego stanu rzeczy jest, czego autor nie napisał, a co wiadomym jest innym badaczom historii regionalnej, mizerny stan znajomości języka niemieckiego wśród potencjalnych badaczy, a jeszcze bardziej pisma neogotyckiego. A to właśnie nim zapisywano kolejne karty dokumentów przechowywanych w dużej mierze w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. 

Autor wykonał tytaniczną pracę w postaci kwerendy archiwalnej w wielu ośrodkach archiwalnych, muzealnych oraz bibliotecznych. Sam spis wykorzystanej literatury i źródeł archiwalnych zajmuje bagatela 61 stron. To pokazuje ogrom pracy wykonany przez tego młodego badacza. 

Ksiażka podzielona jest na cztery główne rozdziały a te z kolei na podrozdziały. Taki podział pozwala na usystematyzowanie kolejnych etapów rozwijającego się bydgoskiego szkolnictwa zarówno w spośób chronologiczny jak i tematyczny.

Publikacja wydana jest estetycznie, zawiera dość liczną ikonografię, a na końcu książki nawet cztery rozkładane plany Bydgoszczy w kolorze. To dodatkowy atut tej publikacji, która powinna zagościć na regionalnej półeczce każdego miłośnika historii Bydgoszczy.

 

Radosław Michna, Pruskie szkolnictwo średnie w Bydgoszczy w latach 1815-1920, wyd. Instytut Wydawniczy "Świadectwo", Bydgoszcz 2020

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.