Ludzie 9 paź 20:28 | ak
„Dziecięce Graffiti” rozpoczęło nowy cykl zajęć [ZDJĘCIA]

fot. Piotr Częstochowski

Uczestnicy projektu „Dziecięce Graffiti” dzięki współpracy z uczelnią UKW w Bydgoszczy rozpoczęli cykl zajęć z terapii kognitywnej Reuvena Feuersteina.

W środę (5 października) podopieczni „Dziecięcego Graffiti” po raz pierwszy w roku akademickim 2022/23 wzięli udział w terapii kognitywnej Reuvena Feuersteina. Terapii, której założeniem jest poprawa procesu uczenia się poprzez rozwijanie funkcji poznawczych.

„Uczymy się samodzielnie myśleć i działać” to hasło przewodnie zajęć prowadzonych przez dr. Macieja Jabłońskiego, który w ramach partnerskiej współpracy będzie poprzez systematyczne ćwiczenia i stymulację prowadził treningi aktywności poznawczych. Terapia ta może być stosowana zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą, jak i z seniorami - wyłącznie przez certyfikowanych terapeutów.

Metoda ta adresowana jest do osóbw w wieku od szóstego roku życia, ze zdiagnozowanym: ASD, ADD, ADHD, dysleksją rozwojową, dyskalkulią, uogólnionymi trudnościami w uczeniu, nieharmonijnym rozwojem intelektualnym, z niepełnosprawnością intelektualną. Zastosowanie metody umożliwia zwiększenie potencjału do uczenia się, koryguje i poprawia funkcjonowanie poznawcze.

W ćwiczeniach uczestniczyli zarówno podopieczni „Dziecięcego Graffiti”, jak i ich opiekunowie. Spotkania te będą składać się z trzech części obejmujących: wprowadzenie i przygotowanie do procesu poznawczego, akt poznawczy oraz omówienie zawierające metapoznawcze podsumowanie procesu poznawczego. Sesje będą odbywały się 1-2 razy w tygodniu.  

Dziecięce Graffiti jest organizacją non-profit, skupiającą dzieci z Zespołem Downa i innymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziców. Podejmuje szereg cyklicznych inicjatyw – organizuje okolicznościowe imprezy integracyjne, zajęcia rewalidacyjne i wspólne wyjścia. 

Więcej zdjęć w galerii poniżej.

Zdjęcia: Piotr Częstochowski

ak Autor