Filharmonia Pomorska 16 sie 2018 | Redaktor
Społeczny Rzecznik Pieszych: Potrzeba więcej zieleni wokół rozbudowanej filharmonii

fot. Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych

Powiększenie obszarów zieleni, połączenie terenów przy filharmonii i nowe przejście dla pieszych. Trwają prace nad ustaleniem nowego planu zagospodarowania terenów wokół filharmonii, która ma zostać rozbudowana i zmodernizowana. Społeczny Rzecznik Pieszych zgłasza swoje uwagi do projektu.

Do końca lipca można było zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla rejonu „Śródmieście – Filharmonia Pomorska” opracowanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Umożliwi on lokalizację nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, przebudowę i rozbudowę istniejącej, w tym gmachu Filharmonii Pomorskiej, Teatru Polskiego i obiektów oświaty.

Dzisiaj (16 sierpnia) jest ostatni dzień, w którym można składać uwagi do planu. Swoje wnioski zgłosił Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych.

Pierwszą propozycją stowarzyszenia jest usunięcie kilku miejsc parkingowych znajdujących się na zbiegu ulic Słowackiego i 20 Stycznia (obszar oznaczony jako A) i stworzenie w tym miejscu drogi dla pieszych i rowerów, która związe się z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na ul. Szwalbego. W ten sposób zostałyby połączone park Kochanowskiego i skwer Krzysztofa Komedy oraz tereny przed filharmonią. – Te kilka dostępnych miejsc i tak nie zapewnia należycie funkcji parkingowej dla okolicznych instytucji i mieszkańców, poza tym nie powinny się one znajdować w tak eksponowanej lokalizacji, niemal przed frontem filharmonii – argumentuje stowarzyszenie.

Rzecznik przypomina, że funkcje parkingowe zapewni parking podziemny, zaplanowany przy rozbudowie gmachu. Ponadto ten fragment nie spełnia funkcji drogi dojazdowej do filharmonii dla służb ratunkowych czy osób niepełnosprawnych przez to właśnie, że parkują tam samochody.

Rzecznik proponuje również powiększenie terenu zieleni w tym miejscu, tj. w narożu ulic Słowackiego i 20 Stycznia (obszar oznaczony jako B). Obecnie w tym miejscu róg park Kochanowskiego jest „ścięty” m.in. przez wspomniane miejsca parkingowe. – Dominująca funkcja w tej okolicy to spacerowa i rekreacyjna i jako taka powinna być zachowania i maksymalnie wzmacniana zapisami planu do przyszłej przebudowy – pisze rzecznik pieszych. Wspomina również, że ten obszar na mapach Google oznaczony jest jako teren zieleni należący do parku.

Stowarzyszenie chciałoby też, by więcej zieleni zaplanowano na placu u zbiegu ulic Paderewskiego, Staszica i Kopernika (obszar oznaczony jako C). Jak pisze rzecznik, wskazany obszar jest obecnie kompletnie niefunkcjonalny. Drogi przebiegają skrajem placu, a środkowa część jest wyłączona z ruchu drogowego. Nie ma tam również przejścia dla pieszych, które umożliwiłoby dojście do parku Kochanowskiego od strony zabudowań przy ul. Kopernika. – Umiejscowienie obszaru zieleni na środku placu i poprowadzenie dojść pieszych mogłoby stanowić swoiste połączenie parku Kochanowskiego i Skweru Kopernika. Obecnie i tak piesi przebiegają tędy na skróty, co pokazuje, że jest to jedna z naturalnych, najkrótszych tras pieszych w tej okolicy – argumentuje rzecznik.

Potrzebę rozbudowy gmachu filharmonii wielokrotnie podkreślał Maciej Puto, dyrektor Filharmonii Pomorskiej. Podkreślał, że jest to niezbędne, aby instytucja mogła dalej funkcjonować, a nie stać się tylko zabytkowym budynkiem. Rozbudowa filharmonii możliwa jest tylko od strony ul. Staszica, od strony ul. Szwalbego i parku Kochanowskiego nie można ruszyć gmachu. Nowy miejscowy plan zagospodarowania dla tej części miasta daje także możliwość rozbudowy Teatru Polskiego.

Źródło: Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor