POLICJA 997 15 maj 11:17 | ak
Maseczka w niektórych miejscach nadal obowiązkowa

Od 15 maja poluzowano niektóre obostrzenia np. zniesiony został obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Nie oznacza to jednak, że możemy o maseczkach zapomnieć. Nadal musimy cały czas pilnować się i nosić je w przestrzeniach wewnętrznych. Miejsca, gdzie obowiązywać będzie nakaz zakrywania nosa i ust będą kontrolować policjanci. Osoba niestosująca się do nakazu, może zostać ukarana mandatem do 500 zł.

Wszystko wskazuje na to, że przed nami „ostatnia prosta”. Powoli znoszone są kolejne ograniczenia, które zostały wprowadzone w związku z pandemią. Już od soboty (15 maja), na otwartej przestrzeni nie będziemy musieli zakrywać ust i nosa, o ile odstęp pomiędzy osobami będzie wynosił 1,5 m. Nie oznacza to jednak, że wcale nie musimy mieć maseczki. Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych m.in. w transporcie zbiorowym, w sklepach czy w kościele.

To czy obowiązek ten jest realizowany przez mieszkańców kujawsko-pomorskiego będą sprawdzać policjanci i służby sanitarne.

Co grozi za brak maseczki
W ustawie z 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 dodano przepis, który pozwoli nakładać obowiązki na osoby zdrowe - w tym właśnie obowiązek noszenia maseczki. Od 29 listopada 2020 roku, czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji, nieprzestrzeganie tego przepisu będzie wykroczeniem karanym grzywną. Zgodnie z art. 54 kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych - tu osoba niestosująca się do obowiązku zakrywania ust i nosa, może zostać ukarana mandatem do 500 zł. Dodatkowo brak maseczki w sklepie stał się uzasadnioną podstawą do odmowy sprzedaży. 


źródło: KWP Bydgoszcz, mł.insp. Monika Chlebicz, prawo.pl

ak Autor