ROZMOWY 10 paź 2019 | Redaktor
Bój o Senat: Jest rektorem, będzie senatorem? [WYBORY 2019]

Helena Czakowska, fot. Anna Kopeć

Helena Czakowska z ramienia Prawa i Sprawiedliwości podejmie próbę zdetronizowania senatora ostatnich dwóch kadencji, Andrzeja Kobiaka z Platformy Obywatelskiej.

W okręgu Bydgoszcz (numer 9) bitwę o miejsce w Senacie stoczy 13 października troje kandydatów. O reelekcję ubiegać się będzie polityk PO Andrzej Kobiak. Do walki z nim Prawo i Sprawiedliwość wystawiło zupełnie nową twarz w polityce, dr Helenę Czakowską, rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej. Na karcie do głosowania wyborcy znajdą też kandydata Konfederacji, prawnika, przedsiębiorcę, Leszka Posłusznego.

Polityka to służba

Bój o fotel senatorski rozegra się najpewniej między przedstawicielami największych ugrupowań. Faworytem wydaje się Kobiak, który na Wiejskiej spędził ostatnie dwie kadencje. Ale chociaż Helena Czakowska w polityce stawia pierwsze kroki, to jest w Bydgoszczy i regionie osobą rozpoznawalną. Przede wszystkim z racji funkcji pełnionej na uczelni, którą współtworzyła. Od 2011 roku jest rektorem Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, najlepszej w regionie uczelni niepublicznej.

Doktor Czakowska otrzymała propozycję startu w wyborach do Senatu latem tego roku. Jak sama mówi, „politykę traktuję jako służbę i powinność”. – Jeśli moje doświadczenie zawodowe będzie mogło służyć dobru regionu, Bydgoszczy, to traktuję to jako mój obywatelski obowiązek – podkreśla.

A doświadczenie dr Czakowska ma bogate. Wystarczy tylko wspomnieć, że jest nauczycielem akademickim, który w dorobku ma wiele publikacji z zakresu ekonomii, pedagogiki, nauk o kulturze i religii. W przeszłości pracowała m.in. w Urzędzie Miasta Bydgoszczy i na ówczesnej Akademii Bydgoskiej (obecnie UKW). Już wtedy w rozmowach ze swoimi koleżankami mówiła, że „taką szkołę inaczej by zorganizowała”. – I później udało się podjąć to ryzyko. Stworzyliśmy kompleks edukacyjny, który służy bydgoszczanom i całemu regionowi – podkreśla z dumą.

Zdaniem dr Czakowskiej Bydgoszcz i region potrzebują nowego otwarcia, bo „zasługują na bardziej dynamiczny rozwój, zarówno skupisk miejskich, jak i rolnictwa”.

Rolnicy są pomysłowi i innowacyjni

W swojej pracy naukowej dr Czakowska zajmowała się też rolnictwem województwa kujawsko-pomorskiego. Podkreśla, że mimo niewspółmiernie gorszych warunków w porównaniu z innymi regionami, rolnicy z regionu, dzięki swojej pomysłowości, pracowitości, wprowadzaniu innowacyjnych metod, osiągają bardzo wysokie wyniki, np. w zakresie mleczności krów.

Dlatego zdaniem kandydatki Prawa i Sprawiedliwości na senatora, każde działanie wspierające rolników jest bardzo ważne. Jak mówi, „mamy wyedukowanych, światłych rolników, którzy przyjmują postęp techniczny, co sprzyja wzrostowi produkcji”. Podkreśla, że „należy w regionie stworzyć przetwórstwo, bo w tej chwili jesteśmy terenem surowcowym i produkty wytwarzane w naszym województwie są za mniejsze pieniądze wywożone do innych rejonów Polski”.

Doktor Czakowska wspomina też, jak ważne są rządowe programy retencji, bowiem region jest bardzo ubogi w wodę i zwłaszcza w ostatnich latach zmagamy się z suszą. Wprawdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się z powodzeniem rekompensować rolnikom straty, ale dopiero odpowiednie nakłady finansowe i skuteczna realizacja projektów w zakresie retencji może w przyszłości znacząco poprawić sytuację.

Rektor podkreśla też, że bolączką regionu, a szczególnie Bydgoszczy, jest likwidacja przemysłu, której doświadczyliśmy w latach 90. Jej zdaniem nie zrobiono wszystkiego, co było możliwe, żeby odbudować przemysł. A jest to gałąź gospodarki, która przyciąga inwestorów. Uważa, że warto zdecydowanie stawiać na innowacyjność i dlatego potrzebne jest aktywne wsparcie przedsiębiorców, ale również wszelkich inicjatyw na rzecz rozwoju i przedsiębiorczości.

Dla dynamicznego rozwoju regionu ważna jest infrastruktura – rozbudowa i remonty dróg lokalnych, budowa obwodnic miast oraz tras szybkiego ruchu S5 i S10. Zdaniem dr Czakowskiej w jeszcze większym stopniu należy wykorzystać możliwości, które daje istnienie Portu Lotniczego. Ogromną szansę jest też zaplanowana już budowa portu intermodalnego w Emilianowie pod Bydgoszczą.

Doktor Czakowska zwraca uwagę również na zdobycze ostatnich czterech lat rządów Prawa i Sprawiedliwości w polityce społecznej. Jej zdaniem tym charakteryzuje się zrównoważony rozwój, że należy pamiętać również o wykluczonych i słabszych oraz stwarzać dogodne warunki do zaspokajania potrzeb społecznych w wielu płaszczyznach.

Pomoc Polakom ze Wschodu

Do wielu zadań Senatu RP należy utrzymywanie kontaktów z Polonią i wspieranie Polaków za granicą. Od lat jednym z priorytetów działalności dr Czakowskiej jest pomoc rodakom z Kazachstanu, potomkom polskich zesłańców. Kandydatka ze wzruszeniem opowiada o wizycie w Tajynszy, najdalej wysuniętym na wschód rejonie, gdzie zesłani przez władzę rosyjską byli osiedlani. Szczególnie wspomina spotkanie ze starszym mężczyzną, który zdawał sobie sprawę, że z racji wieku do Ojczyzny już nie przyjedzie, ale w jego oczach było widać wielką tęsknotę.

W ramach działalności Stowarzyszenia na rzecz wspierania edukacji „Edukacja”, którego obecnie dr Czakowska jest wiceprezesem, organizowała zbiórki i pomoc dla polskich szkół m.in. na Litwie i Ukrainie. Z kolei Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa funduje stypendia dla rodaków ze Wschodu, aby mogli studiować w kraju swoich przodków.

jk

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor