Aktualności 31 sty 06:42 | kd
Dochodzenie odszkodowań. Jak postępować ze skutkami wichur i nawałnic?

Minione dni stały pod znakiem silnych wichur w całej Polsce. Z różnych stron kraju mogliśmy otrzymywać informacje o kolejnych interwencjach straży pożarnej i skali zniszczeń, jakie wyrządził żywioł.

Powalone drzewa, zerwane linie energetyczne czy uszkodzenia domów oraz samochodów, to najczęstsze skutki nawałnic. Gdy minie bezpośrednie zagrożenie, poszkodowani stają przed wyzwaniem związanym z likwidacją szkód, jakie zostały wyrządzone przez naturę. Jak to zrobić? Przedstawiamy kilka podstawowych i najważniejszych zagadnień.

Na początku należy wyjaśnić zasadniczą kwestię. W przypadku zniszczeń spowodowanych żywiołem ciężko jednoznacznie stwierdzić, kiedy mamy do czynienia z zaniedbaniem osób odpowiedzialnych lub właścicieli (np. niezabezpieczone rzeczy na balkonie, chore drzewo, które w każdej chwili może runąć, czy też inne zaniedbania związane z niedostatecznie zabezpieczonymi ruchomościami, które mogą wyrządzić szkodę), czy z siłą wyższą w postaci wichury.

O ile w pierwszym przypadku poszkodowany może dochodzić roszczeń z polisy OC sprawcy, w tym przypadku osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie wyżej wymienionych rzeczy, o tyle w przypadku siły wyższej pozostaje jedynie polisa AC. W tym punkcie warto zaznaczyć, iż niezmiernie ważne jest przeanalizowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przed zawarciem polisy. Obecnie na rynku dostępne są rozwiązania, które w razie niespodziewanych zjawisk pogodowych są w stanie zabezpieczyć nasz majątek.

Przeanalizujmy jednak sytuację, w której dysponujemy odpowiednią polisą. Pierwszym krokiem jaki należy podjąć jest zabezpieczenie mienia przed dalszym jego zniszczeniem (przykład: zerwany dach – warto przenieść wszystkie rzeczy w bezpieczne miejsce, w celu zapobiegnięcia dalszej ich degradacji). Kolejny krok to oszacowanie skali zniszczeń. Dobrą praktyką jest sfotografowanie strat, w celu przedstawienie ich skali ubezpieczycielowi. Im pełniejsza dokumentacja, tym większe szanse na uzyskanie adekwatnego odszkodowania. Trzeci krok, to opis całego zdarzenia, najlepiej w krótkich zdaniach przedstawić zakres strat i sposób ich powstania np. drzewo pod wpływem wichury przewróciło się na samochód.

Po dokonaniu szacunkowej oceny strat należy zgłosić sprawę do ubezpieczyciela (niemniej nie zwlekajmy z tym). Zanim jednak zgodzimy przyjąć się proponowane warunki, pomocne będzie skonsultowanie się z wykonawcą prac remontowych w celu uzyskania wiedzy na temat kosztów jakie będziemy musieli ponieść. Pozwoli nam to na porównanie ich z ofertą ubezpieczyciela.

Jeśli natomiast będą mieli Państwo wątpliwości, co do proponowanego przez TU świadczenia warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się dochodzeniem roszczeń. 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, można skontaktować się ze mną. Warto wówczas podać kod MG56C36A lub powołać się na Tygodnik Bydgoski.

art. reklamowy

kd Autor