Aktualności 9 cze 2020 | kp
Kto zasługuje na Nagrodę Marszałka? Trwa składanie wniosków

fot. Urząd Marszałkowski/archiwum

Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego ma być wyrazem uznania za najbardziej wartościowe dokonania w sferze działalności publicznej, społecznej, profesjonalnej oraz biznesowej. Komu należy się w tym roku?

Wnioski za dokonania w roku 2019 można składać do 13 lipca. Nagrody zostaną przyznane w trzynastu dziedzinach. Są to: gospodarka; fundusze unijne; rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich; innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich; nauka, badania naukowe i postęp techniczny; edukacja; kultura; ochrona zdrowia; sport; ochrona środowiska naturalnego; działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka; budowa społeczeństwa obywatelskiego; promocja województwa.

- Uhonorujemy najlepszych z najlepszych – osoby i zespoły, które swoją aktywnością, zaangażowaniem i pracą czynią dobro i służą rozwojowi regionu. Promujemy twórcze, nowatorskie przedsięwzięcia, warte naśladowania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, a przede wszystkim twórcze i aktywne postawy – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Wnioski można składać osobiście w Punkcie Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub przesyłać na adres:
Sekretarz Kapituły Nagród Marszałka
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Szczegóły naboru oraz potrzebne wnioski można pobrać z oficjalnej strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ubiegłoroczne Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wśród ubiegłorocznych laureatów znaleźli się między innymi:

● Spółka Lafarge Cement z Barcina za modernizację i rozbudowę Cementowni Kujawy w Piechcinie;
● Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim z Bydgoszczy za projekt i budowę Centrum Pomocy Świętego Brata Alberta;
● Prof. dr hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy za opracowanie modeli bioinspirowanych w fizyce oraz ich zastosowanie w medycynie i inżynierii biomedycznej;
● Marek Rubnikowicz, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu za popularyzację dziedzictwa kulturowego regionu oraz promowanie jego walorów kulturowych.

 

fot. Urząd Marszałkowski/archiwum

 

źródło: rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Beata Krzemińska

kp Autor