Aktualności 19 lip 2021 | ak
Ponad pół tysiąca pomysłów na Bydgoszcz

fot. Anna Kopeć

Bydgoski ratusz zakończył przyjmowanie pomysłów do tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W ciągu 45 dni mieszkańcy złożyli 587 propozycji, w tym: 454 projekty osiedlowe, 95 małych projektów społecznych i 38 dużych zadań ponadosiedlowych.  Do wydania jest blisko 16 mln złotych.

Kilkaset pomysłów osiedlowych, kilkadziesiąt małych projektów społecznych i dużych zadań ponadosiedlowych. Wśród zgłoszonych propozycji królują nowe urządzenia do rekreacji dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a nawet dla czworonożnych pupili.

Mieszkańcy równie chętnie zgłaszali  budowę chodników i parkingów. Część projektów związana jest z poprawą bezpieczeństwa na osiedlach. Nie zabrakło również projektów o charakterze ekologicznym. Bydgoszczanie chętnie widzieliby na swoich osiedlach więcej zieleni, nowe parki i skwery.

Prawie sto małych projektów społecznych to różnorodne pomysły na spędzanie czasu wolnego w ciekawych formach i w różnych miejscach. Nie brakuje propozycji kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. Wszystkie mają wspólną cechę – zachęcają do społecznej integracji sąsiedzkiej.

W kategorii zadań ponadosiedlowych mieszkańcy z kilkunastu propozycji wybiorą minimum dwa, które trafią do realizacji. Te propozycje wymagały poparcia trzech Rad Osiedli.

Osiedla, których mieszkańcy zgłosili najwięcej pomysłów to:
Bocianowo - Śródmieście - Stare Miasto – 33
Nowy Fordon – 31
Osowa Góra – 29
Kapuściska – 29
Czyżkówko – 23
Bartodzieje – 23
Górzyskowo – 23
Wyżyny – 21
Błonie – 20
Szwederowo – 20
Leśne – 19
Stary Fordon – 19

Zgłoszone pomysły będą sprawdzane przez Zespół ds. weryfikacji projektów. To zespół złożony z pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz miejskich jednostek, którzy sprawdzą poprawność wniosku pod względem formalnej możliwości realizacji projektu, tj. czy projekt może zostać zrealizowany na wskazanym przez wnioskodawcę terenie, czy jest zgodny z obowiązującymi zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oszacują kwotę niezbędną do wykonania zadania. W pracach Zespołu uczestniczą też przedstawiciele Rad Osiedli i członkowie Rady ds. Partycypacji Społecznej.

Zgłoszone przez mieszkańców projekty mogą zostać już teraz ocenione również przez samych bydgoszczan. Do 15 października można wyrażać swoją opinię w ramach weryfikacji obywatelskiej na stronie www.bydgoszcz.pl/weryfikacjaBBO.

W grudniu tego roku odbędzie się głosowanie – wtedy bydgoszczanie zdecydują, które propozycje doczekają się realizacji w 2022 roku.

Urząd Miasta Bydgoszczy, zmiany red.

ak Autor