Aktualności 26 sie 2019 | Redaktor
Rewitalizacja parku Witosu w toku. Na razie bez centralnej części [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

W ciągu najbliższych tygodni zakończą się prace przy pierwszym etapie rewitalizacji Parku Ludowego im. W. Witosa. Wykonywane są elementy małej architektury i przygotowywane są miejsca pod nasadzenia roślin i krzewów. Wkrótce zostanie ogłoszony też konkurs na zagospodarowanie centralnej części parku.

Pierwszy etap rewitalizacji obejmuje obszar o powierzchni 4,1 ha - bez części z kortami tenisowymi, oraz centralnej części, którą obejmie oddzielne opracowanie.

Obecnie prowadzone prace dotyczą przede wszystkim poprawy funkcjonalności i estetyki parku. Wyremontowane zostały już prawie wszystkie alejki. Na większości z nich ułożona jest kamienna kostka. Część z nich wykonana jest z nawierzchni mineralnych. 

Wyeksponowano znajdujące się w parku pomniki, w tym popiersie patrona, Wincentego Witosa i zamontowano zupełnie nowe oświetlenie. Poza tym zainstalowano kamery miejskiego monitoringu, które zostały już włączone do sieci. Na koniec ustawione zostaną też nowe kosze na śmieci, mają też stanąć ławki i tablice informacyjne.

W ramach inwestycji w ubiegłym roku dosadzono 20 drzew. Po wakacjach prace będą skupiały się na przygotowaniu stanowisk dla krzewów, bylin i innych roślin kwitnących.

Odnawiane są też trawniki. Powstaję również budki lęgowe, karmnik i poidełka dla ptaków, skrzynki dla nietoperzy. Nowością będzie fotoplastykon. We wschodniej części urządzony zostanie mniejszy plac zabaw.

Cała inwestycja pochłonie 8,2 mln złotych, z czego część zostanie pokryta ze środków unijnych - z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

Zakończenie tego etapu prac i odbiory planowane są na przełomie października i listopada.

Teren obecnego parku przed wojną był cmentarzem. W trakcie prac największym wyzwaniem były badania archeologiczne i ich wyniki. Archeolodzy ustalili, że może być pochowanych w tym miejscu aż 80 tysięcy osób, a część szczątków spoczywa bardzo płytko (kilkadziesiąt centymetrów pod powierzchnią). Z szacunku dla zmarłych, w trakcie prac zmieniono projekt zagospodarowania parku. Ma pełnić przede wszystkim funkcję miejsca odpoczynku, wyciszenia i pamięci. Elementy związane z historią tego miejsca będą lokalizowane w centralnej części parku.

Do końca sierpnia będą znane wyniki dodatkowych badań archeologicznych zleconych na wniosek eksperckiej komisji. Dopiero po ich analizie będzie możliwe określenie zasad konkursu dotyczącego zagospodarowania centralnej części parku.

fot. Anna Kopeć

źródło: Bydgoszcz.pl, oprac. red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor