Aktualności 4 lut 2020 | Redaktor
UTP i PGK opracują strategię elektromobilności dla Bydgoszczy

fot. UTP

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy i Pomorska Grupa Konsultingowa będą prowadzić wspólne badania i inne przedsięwzięcia – szczególnie dla jednostek samorządowych. W poniedziałek (3 lutego) została podpisana umowa o współpracy.

Jak tłumaczą na UTP, uczelnia chce pełniej wykorzystywać swój potencjał naukowo-badawczy, rozszerzając wpływ na otoczenie społeczno-gospodarcze. Działanie z doświadczoną w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego PGK SA ma w tym pomóc.

Wiadomo już, że wspólnie podejmą się opracowania strategii rozwoju elektromobilności dla Bydgoszczy do 2030 roku. Miasto pozyskało 100 tys. złotych dofinansowania na przygotowanie dokumentu w ramach Programu Rozwoju Elektromobilności GEPARD.

Opracowaniem dokumentu zajmie się Spółka Celowa UTP sp. z o.o - jako lider konsorcjum realizującego to zadanie z PGK SA.

Strategia Rozwoju Elektromobilności to kompleksowy dokument zawierający ocenę możliwości, plan działań i analizę możliwych do realizacji inwestycji, jakie należy podjąć, aby wykorzystać potencjał rozwoju elektromobilności w mieście. (…) Celem jest ograniczenie niskiej emisji i usprawnienie ruchu.

Strategia wspiera promowanie alternatywnych środków transportu, takich jak: rower miejski, w tym elektryczny, hulajnogi, skutery elektryczne i inne.

W strategii mają też zostać uwaględnione rozwiązania w zakresie sterowania ruchem samochodowym i pieszym (ITS, priorytetyzacja transportu publicznego) oraz wspólnego biletu miejskiego/aglomeracyjnego.

Spółka Celowa UTP sp. z o.o. jest spółką, w której 100 proc. udziałów należy do Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Powołana została zgodnie z Art. 86. ust. 1 oraz Art. 86. ust. 5.2 Ustawy „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”. Spółka Celowa UTP sp. z o.o. promuje potencjał naukowo-badawczy UTP oraz koordynuje powoływanie spółek typu spin-off oraz wspiera powoływanie spółek typu spin-out w ramach których są komercjalizowane badania realizowane na uczelni.

Pomorska Grupa Konsultingowa SA z siedzibą w Bydgoszczy funkcjonuje na rynku usług doradczych od 1994 roku. Główna działalność Spółki koncentruje się na sektorze publicznym. Realizuje projekty w obszarach: koordynowania działań na rzecz optymalizacji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i gazu ziemnego - organizacja tzw. grup zakupowych (firma wsparła ponad 500 jednostek samorządu terytorialnego, spółek komunalnych i jednostek posiadających osobowość prawną), opracowywania audytów parametrów dystrybucji energii elektrycznej (firma od 2010r. wykonała około 3 tysięcy takich analiz), opracowywania audytów energetycznych budynków, które są podstawą do ubiegania się o dotacje na działania termomodernizacyjne, realizacji doradztwa we wdrażaniu dokumentów strategicznych, takich jak: Plany Gospodarki Niskoemisyjnej czy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji, w których istotą jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, organizacja szkoleń oraz konferencji z obszaru zagadnień związanych z ochroną środowiska i odnawialnymi źródłami energii (OZE).

W latach 2017-2019 wartości zarejestrowanych zleceń usług badawczych i eksperckich świadczonych przez UTP w Bydgoszczy (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców przez laboratoria uczelni wyniosły ponad 22,5 mln złotych.

źródło: UTP, oprac., skróty - red.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor