Bartodzieje 8 sty 2019 | Redaktor
Bartodzieje z nowym planem - wnioski można składać do końca stycznia

materiał UMB

Miasto przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Bartodzieje-Bałtycka”.

Plan przygotowywany będzie dla obszaru ograniczonego od zachodu ulicą Ceramiczną, od północy ulicą Marii Skłodowskiej–Curie, od wschodu ulicą Łęczycką oraz od południa rzeką Brdą.

Wnioski należy składać na piśmie w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz w terminie do dnia 1 lutego 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Źrodło: Urząd Miasta Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor