Nowy Fordon 10 cze 13:03 | Redaktor
Kończy się gruntowny remont i przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury nr 5 w Fordonie [ZDJĘCIA]

fot. bydgoszcz.pl

Dobiega końca gruntowny remont i przebudowa Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Fordonie. Budynek zużywa mniej energii, dostosowano go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a szereg pomieszczeń zostało wyremontowanych. Inwestycja pozwoli m.in. urządzić dużą pracownię krawiecką i nową salę multimedialną. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Skorpion w kuchni

Nowy Fordon 26 kwi 21:14

- Jestem pewien, że po modernizacji fordoński „emdek” będzie cieszył się jeszcze większą popularnością – mówi Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. - Sprzyjać temu będą zmodernizowane przestrzenie oraz nowe wyposażenie. Satysfakcję sprawia też fakt, że to kolejna inwestycja, która pomoże nam ograniczać zużycie energii. Równie istotne jest, że tworzymy miejsca przyjazne dla wszystkich i pozbawione architektonicznych barier. To nasz kolejny krok w budowie miasta przyjaznego, otwartego i tolerancyjnego.  

 W ramach inwestycji zrealizowano kompleksowy pakiet prac. Obejmował on między innymi:

 • termomodernizację budynku domu kultury, tj. docieplenie ścian zewnętrznych parteru, piwnic, ścian fundamentowych w części niepodpiwniczonej, stropodachów,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
 • przebudowę i rozbudowę schodów zewnętrznych z budową fosy ze schodami,
 • adaptację pomieszczeń po byłej kuchni na potrzeby związane ze statutową działalnością (piwnica + parter)
 • przystosowanie piwnicy i parteru dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach, w tym budowa platformy dla osób poruszających się na wózkach,
 • przebudowę sanitariatów,
 • poszerzenie niektórych otworów drzwiowych oraz poszerzenie wiatrołapu wejścia głównego wraz z wymianą stolarki;
 • przebudowę zadaszeń wejść do budynków,
 • przebudowa świetlików piwnicznych,
 • rozbudowę zewnętrznej instalacji deszczowej,
 • przebudowę instalacji grzewczej, wod.-kan.,   
 • budowę instalacji wentylacji mechanicznej i centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,
 • energooszczędną instalację oświetlenia LED,
 • budowę nowych rozdzielnic, przebudowę instalacji elektrycznej, budowę instalacji fotowoltaicznej,
 • dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.

Inwestycja pozwoliła placówce między innymi na stworzenie dużej pracowni krawieckiej i nowej sali multimedialnej. Przebudowane zostały pracownie plastyczna i instrumentalna. Powstał pokój nauczycielski.

Za realizację zadania przy ul. Krysiewiczowej 8 odpowiadała firma PUBR. Inwestycja pochłonęła 6,15 mln zł. Na fordoński MDK nr 5 zdobyto 2,5 mln zł dofinansowania unijnego–w trybie konkursowym.

W trakcie prac budowlanych zajęcia tymczasowo odbywały się przede wszystkim przy ul. Gawędy. W trakcie przeprowadzki do zmodernizowanej siedziby placówka doposaży jeszcze część pomieszczeń w nowoczesny sprzęt. Zajęcia w nowym obiekcie zostaną wznowione po wakacjach.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 jest placówką wychowania pozaszkolnego. Posiada status jednostki samorządowej podległej Wydziałowi Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy. Koncepcja działalności tej placówki od początku zakłada oparcie na bazie fordońskich placówek oświatowych i tworzenie wspólnego centrum kulturalnego. Wychowankami MDK 5 są dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dzieci w wieku przedszkolnym. Od momentu rozpoczęcia działalności liczba stałych uczestników zajęć mieści się w granicach 1200 – 1400 osób. Budowę obiektu na osiedlu Przylesie ukończono w 1993 roku. Od początku przeznaczony był do zajęć z młodzieżą oraz z dziećmi.

W poprzedniej perspektywie unijnej dokonano kompleksowej termomodernizacji w 28 budynkach oświaty. Na te inwestycje wydano łącznie ponad 130 mln zł. Dzięki temu oszczędzono 58,6% kosztów energii. W 2022 roku miasto zleciło roboty budowlane w 6 bydgoskich placówkach oświatowych.

W tym roku zakończono termomodernizację budynku VII Liceum Ogólnokształcącego. Kontynuacja programu ekoszkół i ekoprzedszkoli to jeden z priorytetów na kolejne lata. Jego realizację ułatwia pozyskane już fundusze europejskie.

źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor