Nowy Fordon 12 mar 2019 | Redaktor
Ulicy Piechockiego nie będzie. Sąd przyznał rację wojewodzie

Nawigacje mają problem. Google Maps pokazuje błędnie nazwę Piechockiego, a Targeo właściwie Raszewskiego/mapa Targeo

Spór o zdekomunizowana przez wojewodę fordońską ulicę Piechockiego wkroczył w kolejny etap. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę bydgoskiej Rady Miasta na decyzję wojewody

Nieprawomocne orzeczenie WSA zapadło 6 marca 2019 roku. Przypomnijmy o co toczy się spór. 13 grudnia 2017 roku wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zdekomunizował kilkanaście bydgoskich ulic, nadając im nowe nazwy. Wśród nich znalazła się fordońska ul. dr. Jana Piechockiego, która otrzymała nowego patrona, Zbigniewa Raszewskiego.

Ze zmianą nie pogodzili się niektórzy radni i mieszkańcy. Ponieważ batalia z dekomunizacją w Bydgoszczy jest wielowątkowa skupimy się na rozdziałach walki o przywrócenie nazwy ulicy Piechockiego. Ostatecznie bowiem, Rada Miasta Bydgoszczy zdominowana przez polityków PO i SLD przegłosowała 26 września 2018 r. uchwałę, która uczyniła z powojennego działacza Stronnictwa Demokratycznego ponownie patronem tej ulicy.

Zakwestionował ją wojewoda kujawsko-pomorski. Uznał bowiem, że w myśl przepisów tzw. ustawy „dekomunizacyjnej” taka zmiana nazwy ulicy wymaga m.in. zgody Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Rada Miasta nie dopełniła tego obowiązku, więc wojewoda skorzystał ze swoich uprawnień  wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził nieważność uchwały.

Radni podjęli próbę podważenia tej decyzji i podęli w listopadzie 2018 roku uchwałę o wniesieniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

6 marca 2019 roku zapadł wyrok. Sąd oddalił skargę. Gminie Bydgoszcz przysługuje odwołanie do wyższej instancji.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor