Szwederowo 14 lis 13:36 | kp
Skwer na Szwederowie odzyskuje przedwojenny klimat

fot. Anna Kopeć

Zaniedbany Skwer Tadeusza Nowakowskiego na Szwederowie powoli ożywa. Trwa kolejny etap rewitalizacji dzięki, któremu plac u zbiegu ul. Orlej i ks. Skorupki odzyskuje historyczny wygląd z okresu 20-lecia międzywojennego.

Dzięki poprzednim zleceniom przeprowadzono m.in. konserwacje fontanny i rzeźby dzieci z rybą oraz wykonano nową alejkę pomiędzy ulicami Orlą i ks. Skorupki. Obecnie na terenie placu rozebrano stare nawierzchnie. Trwają przygotowania do budowy nowych placów i alejek z użyciem kamiennych materiałów. Wykorzystana będzie do tego szara i czarna kostka granitowa.

W ramach zadania wyremontowane zostaną zabytkowe murki oporowe. Cały obszar wzbogacony będzie o estetyczne ławki i kosze. Pojawią się nowe rośliny, a istniejąca zieleń zostanie uporządkowana. Dodatkowo schody, które prowadzą na tarasy, zostaną przebudowane. Ten etap prac pochłonie 380 tysięcy złotych i planowo ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Wiekowa historia

Skwer Tadeusza Nowakowskiego zagospodarowano, kiedy w jego sąsiedztwie w 1928 roku wybudowano Łaźnie Miejską. – Historycznie zakomponowany był na trzech tarasach. Przy łaźni znajdował się betonowy, okrągły basen. Z boków wprowadzono na trawnikach dwa trejaże z różami. Niższy taras stanowił ogród jordanowski z piaskownicą i rzeźbą Teodora Gajewskiego, a najniższy taras stanowił trawnik i był obwiedziony niskim żywopłotem – podaje Urząd Miasta Bydgoszczy.

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy

Skwer honorowego obywatela miasta odzyskuje dawną świetność za sprawą mieszkańców – zadanie zostało wskazane do realizacji w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

źródło: Urząd Miasta Bydgoszczy

kp Autor