Bydgoszcz 13 sty 2018 | Redaktor
Rozpoczął się remont budynku muzeum przy Gdańskiej

wizualizacja Urząd Miasta Bydgoszczy

Rozpoczęły się pierwsze prace przy remoncie konserwatorskim budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Gdańskiej 4. W pierwszej kolejności renowacji poddane zostaną wnętrza zabytkowego obiektu liczącego 400 lat.

Rozbudowa muzeum składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje remont i przebudowę niewykorzystywanego strychu, który również ma pełnić funkcję wystawienniczą. Te prace już się rozpoczęły. Zgodnie z projektem zakłada się zachowanie możliwie największej ilości oryginalnej substancji zabytkowej, z uwzględnieniem niezbędnych prac konstrukcyjnych pozwalających na bezpieczne użytkowanie obiektu (m.in. renowację i wzmocnienie tynków, ścian, naprawy ubytków, malowanie).

Renowacja istniejącego budynku przewiduje zachowanie pierwotnego układu architektonicznego oraz odtworzenie elementów wystroju według zachowanych fragmentów i detali. Drugi etap rozpocznie się po remoncie i będzie obejmować rozbudowę i przebudowę gmachu. Powstanie między innymi nowa część obiektu od strony wschodniej.

W przetargu na prace budowlane najkorzystniejsza ofertę przedstawiła firma Kontbud. Była ona najlepsza nie tylko pod kątem ceny (22,6 mln zł), zaproponowała także najdłuższy – 10-letni okres gwarancyjny i mogła wykazać się największym doświadczeniem w tego typu pracach. Na inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie unijne w wysokości 14,5 mln zł.

Inwestycja była konieczna z uwagi na zły stan techniczny oraz brak miejsca na ekspozycje zbiorów. W obiekcie znajdą miejsce m.in. zbiory biblioteczne, pracownie konserwatorskie, sale konferencyjne, sale do działań edukacyjnych. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w przyszłym roku.

Budynek powstał w 1618 roku. Początkowo był siedzibą klasztoru sióstr klarysek. Od 1835 budynek przejęło miasto. Początkowo miał pełnić funkcję szkoły, ale ostatecznie urządzono w nim szpital. Budynek przebudowano w 1878 roku, kiedy dobudowano dodatkowe skrzydło. Od 1946 roku w budynku mieści się Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. Obiekt wyłączono z użytkowania ze względu na zły stan techniczny w 2009 roku. Obecny wystrój architektoniczny elewacji pochodzi z 1878 roku, kiedy to budynek przeszedł gruntowną przebudowę, ma on niewiele wspólnego z pierwotnym. Nie zachowały się oryginalne tynki ani powłoki malarskie na elewacji. Z badań wynika że zostały całkowicie wymienione. Przekształceniom uległy także wnętrza. Z pierwotnego budynku klasztornego z początku XVII zachowały się częściowo w niezmienionej formie przykryte sklepieniem kolebkowym piwnice.

Źródło: bydgoszcz.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor