Bydgoszcz 18 sie 18:31 | mk
Trwają prace przy skwerze prof. Józefa Kałużnego

fot. Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

Nowe alejki zyska rewitalizowany skwer pomiędzy ulicami Focha, Królowej Jadwigi i Grottgera. Stanie tu też instalacja/rzeźba poświęcona patronowi tego miejsca, wybitnemu okuliście, prof. Józefowi Kałużnemu.  

Alejki zostaną wykonane z nawierzchni mineralnej. Wykorzystano też jasnoszarą kostkę granitową. Pojawią się również ławki i kosze, a trawniki przejdą renowację.

Zaplanowano nowe nasadzenia: irg, jałowców, hortensji, tawuł, bylin. – Projekt zieleni zakłada tworzenie kompozycji, w których pojawią się takie gatunki jak: turzyca, liliowiec, bodziszek, żurawka, funkia i szałwia – informuje ratusz.

Trwa też ogłoszony przez Miasto konkurs na instalację artystyczną/rzeźbę poświęconą wybitnemu okuliście, która stanie na kolistym placu na skwerze. – Forma [instalacji] powinna nawiązywać do procesu widzenia, anatomii oka lub metod badania wzroku, np. tablicy z optotypami (tablica Snellena). Ideą konkursu jest upamiętnienie prof. Józefa Kałużnego, jednak nie jest konieczne, by zwierała ona wizerunek osoby, której dotyczy – zapowiada Urząd Miasta. Zgłoszenia trwają do 26 sierpnia, zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości pięciu tys. zł oraz 70 tys. na wykonanie kompozycji.

Wyniki mają zostać ogłoszone do 5 września. Instalacja ma zostać zamontowana do końca listopada.

Prof. dr hab. n. med. Józef Kałużny był pionierem zastosowania laserów do leczenia chorób siatkówki oka. W czasie swej ponadczterdziestoletniej kariery zajmował się kolejno praktycznie wszystkimi działami okulistyki i wykonał ponad 20 tysięcy operacji okulistycznych. Specjalizował się w chirurgii zaćmy, operacjach przeciwjaskrowych, schorzeniach siatkówki i laseroterapii. W 1985 r. wykonał pierwszą w Polsce operację zewnątrztorebkowego usunięcia zaćmy z wszczepem tylnokomorowym, a w 1989 r. pierwszą keratotomię radialną. W 1996 r. wprowadził do polskiej okulistyki angiografię zielenią indocyjaninową. W latach 2003–2006 wspołpracował z Instytutem Fizyki UMK w Toruniu w badaniach nad optyczną koherentną tomografią spektralną i jej wykorzystaniem w okulistyce, czego efektem była budowa pierwszego na świecie aparatu Sd OCT.

Pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1990–1995) i prezesa Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (1998–2004). Był również przedstawicielem Polski w Europejskiej Radzie Okulistyki i w Sekcji Okulistycznej Europejskiej Rady Towarzystw Medycznych w Brukseli. Prof. Józef Kałużny był autorem i współautorem monografii: „Chirurgia soczewki”, „Badania angiograficzne dna oka”, „Chirurgia refrakcyjna rogówki. Wybrane techniki operacyjne” oraz ponad 200 prac naukowych z dziedziny okulistyki, publikowanych w Polsce, Niemczech, Holandii, USA i Włoszech.
 
Od 2008 r. prof. Józef Kałużny pracował w Klinice Okulistycznej OFTALMIKA, którą stworzył i prowadził wspólnie z synami. Zmarł 14 stycznia 2018 roku. 

Zdjęcia: Urząd Miasto Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

Na podstawie komunikatu Urzędu Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl), notka biograficzna: Urząd Miasta Bydgoszczy (Bydgoszcz.pl)

 

mk Autor