Finanse 14 wrz 2020 | Krzysztof Drozdowski
Alimenty od państwa. Zmieniają się zasady

Od 1 października niemal 40 tysięcy osób uzyska prawo do zasiłku alimentacyjnego otrzymywanego od państwa. Jest to efekt wzrostu kryterium dochodowego do kwoty 900 zł oraz pojawienia się mechanizmu "złotówka za złotówkę".

1 października rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy. Tego dnia też wejdą w życie nowe zasady dotyczący wypłaty świadczeń alimentacyjnych. Szacuje się, że dzięki wprowadzonym zmianom niemal 40 tysięcy osób będzie mogło skorzystać z nowych zasad.

Próg przychodowy wzrośnie z 800 zł do 900 zł na osobę. Obowiązywać będzie także tzw. mechanizm złotówkę za złotówkę.

- Zakłada on, że przekroczenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czyli kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie np. o 300 zł nie będzie skutkować automatycznie utratą prawa do tych świadczeń. Świadczenie będzie wówczas przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium - wyjaśniała minister  Marlena Maląg.

Średnia wysokość świadczenia alimentacyjnego na koszt państwa to 411 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

 

 

Inf. Business Insider

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.