Finanse 17 cze 13:53 | Redaktor
Błędy lekarskie – błąd terapeutyczny.  Pacjent może domagać się odszkodowania

mat. ilustracyjny, BD Hypno Plus

Kontynuujemy naszą serię związaną z błędami lekarskimi. Tym razem przybliżymy sytuacje dotyczące błędów terapeutycznych.

O tego typu przypadkach mówimy, gdy zastosowana terapia nie tylko nie poprawia stanu zdrowia pacjenta, ale go wręcz pogarsza. Przyczyną może być źle postawiona diagnoza lub mimo dobrze zdiagnozowanego problemu – błąd w ustalaniu planu leczenia i sposobu jego prowadzenia.

Lekarz, który popełnił błąd, zobligowany jest do wynagrodzenia szkody. W imię przepisów poszkodowany może domagać się odszkodowania pokrywającego wszystkie koszty i straty związane z niewłaściwym leczeniem (leki, rehabilitacja, dojazdy, itp.).

Gdy mówimy o błędzie terapeutycznym, szkody te mogą być znacznie większe, niż tylko straty finansowe. Zdarza się, że pacjent traci zdrowie lub jakiekolwiek szanse na pełne wyzdrowienie w przyszłości. W przypadku urazów psychicznych za doznane krzywdy poszkodowanemu przysługuje zadośćuczynienie.

Tak samo jak w innych sytuacjach związanych z błędami lekarskimi, na pacjencie ciąży obowiązek udowodnienia zaniedbań szpitala oraz danego lekarza. Ponadto należy również wykazać wysokość poniesionych szkód. Szpital zapłaci tylko tę kwotę, która zostanie udowodniona.

Bardzo często pacjenci nie podejmują się walki o należne im środki, głównie ze względu na brak wiedzy oraz trudności związane z udowodnieniem błędów popełnionych przez szpital. Podobnie wygląda sytuacja z wyceną bólu i cierpienia spowodowanego błędem terapeutycznym. Na szczęście w tym wszystkim nie pozostawiamy ich samymi.

Gdy tylko pojawi się jakaś przesłanka, że został popełniony błąd terapeutyczny, wystarczy zgłosić sprawę do naszej kancelarii, a my zadbamy o wszelkie szczegóły związane z podjęciem działań mających na celu uzyskanie należnych świadczeń.

Ocena sytuacji, zgromadzenie dokumentacji, przedstawienie argumentów świadczących na korzyść pacjenta, przygotowanie pozwu oraz reprezentowanie poszkodowanego w sądzie, to czynności, za które w pełni odpowiedzialność bierze kancelaria.

art. reklamowy

grafika: BD Hypno Plus, https://www.briandcruzhypnoplus.com/

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor