Finanse 1 wrz 2021 | kd
Od nowego roku zmiany w programie 500+. Co się zmieni?

We wtorek (31 sierpnia) Rada Ministrów przyjęła nowe założenia zmian w programie 500+. Od nowego roku ma być łatwiej złożyć wniosek i jednocześnie oszczędniej dla budżetu.

Główną zmianą będzie powierzenie obsługi programu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, który dysponuje odpowiednimi zasobami oraz systemami informatycznymi. Ponadto zakłada się wykorzystanie wyłącznie elektronicznych kanałów składania wniosków oraz wypłatę świadczeń jedynie w formie bezgotówkowej

- informują przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Według analiz rządowych ekspertów wprowadzone zmiany mają przynieść wymierne korzyści finansowe dla budżetu państwa. W latach 2022–2032 łączne koszty obsługi programu mają wynieść ok. 427 mln zł, co oznacza oszczędności dla budżetu państwa na poziomie ok. 3,1 mld zł.

Projektowana ustawa zakłada modyfikację w zakresie przyznawania świadczenia wychowawczego w sprawach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w taki sposób, że świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju. Rozwiązanie to dąży do zapewnienia osobom migrującym największej korzyści w zakresie uprawnień do świadczeń spośród oferowanych przez system rozporządzenia unijnego i przez ustawodawstwo krajowe

- czytamy w uzasadnieniu projektu.

 

 

kd Autor