Komentarze 31 maj 2019 | Redaktor
„Fasadowa” Rada Miasta – obrońmy bydgoski samorząd [KOMENTARZ]

Jarosław Wenderlich, fot. Anna Kopeć

Niestety, był to wyjątkowy pokaz dyskryminacji i arogancji ze strony radnych Platformy Obywatelskiej - pisze przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Wenderlich. Na Facebooku skomentował środową (29 maja) sesję Rady Miasta Bydgoszczy.

  • Nie wyrażono zgody na poszerzenie porządku obrad o mojego autorstwa apel do marszałka Całbeckiego i Zarządu Województwa, który dotyczył słabego procentowo wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego (ostatnie miejsce w Polsce dla kujawsko-pomorskiego) – a jeden z radnych PO wręcz wychwalał marszałka…
  • Radni PO I SLD zagłosowali przeciwko Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu jako patronowi ronda na Glinkach, którego kandydaturę w imieniu Klubu Radnych PIS zgłosiłem.
  • Dokonano zmiany statutu. Po głośnym sprzeciwie Klubu Radnych PIS z części zmian się wycofano, m.in. ze skandalicznej propozycji, by prezydent Bruski nie składał sprawozdań z działalności w okresie międzysesyjnym. Przeforsowano jednak zmiany, które ograniczają radnym możliwość dyskusji na sesji Rady Miasta, w tym możliwość korzystania z trybu „ad vocem”.
  • PO zamierza wprowadzić opłaty za parking na Czyżkówku przy węźle zachodnim przed kościołem pw. św. Antoniego z Padwy – do tej pory z parkingu korzystają m.in. parafianie! A pytania dotyczące tego pomysłu wręcz skończyły się atakiem radnych PO na Kościół katolicki...
  • Wybrano członków Rady ds. „równego traktowania”, która w mojej ocenie powinna zmienić nazwę na Radę ds. Dyskryminacji, gdyż nie wyrażono zgody, by członkiem tego ciała był radny PIS Marcin Lewandowski  – ponieważ jest za blisko związany z organizacjami kościelnymi i jest ministrantem…
  • Zmieniono uchwałę w sprawie medali mimo iż informowałem w dobrej wierze o stanowiskach Komisji Heraldycznej i rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody lubelskiego. W mojej ocenie zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Miasta projekt obarczony jest wadą, co jako radni PIS wykażemy przed organem nadzoru.

źródło: Jarosław Wenderlich, Facebook

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor