Komunikacja 31 paź 2020 | kp
Dwupoziomowe skrzyżowania na trasie WZ coraz bliżej budowy. Jest decyzja środowiskowa

mat. ZDMiKP

Wydano decyzję środowiskową dla rozbudowy trasy WZ. Na jej podstawie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zleci opracowanie projektu niezbędnego do rozpoczęcia pierwszego etapu zadania.

Ulice Pileckiego, Artyleryjska i Kamienna – od węzła zachodniego do planowanego węzła wschodniego na styku z ulicą Fordońską – to tzw. trasa WZ, która w przyszłości ma zostać rozbudowana do układu dwujezdniowego.

Inwestycja ma być realizowana z wykorzystaniem proekologicznych rozwiązań. Drogowcy podkreślają, że zależy im na jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Rozpatrywano kilka propozycji dotyczących realizacji tej inwestycji.

– Początkowo przygotowane zostały trzy warianty. W toku konsultacji społecznych, które zorganizowaliśmy 3 lata temu, powstał dodatkowy, czwarty wariant, uwzględniający wiele uwag bydgoszczan. Do tych rozwiązań przychyliła się również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uznając go za najbardziej zasadny – czytamy na stronie ZDMiKP.

mat. ZDMiKP

Zwycięski wariant

Czwarty wariant, wybrany w oparciu o konsultacje z mieszkańcami, zakłada budowę dwupoziomowych skrzyżowań na połączeniu trasy z ulicami Gdańską, Sułkowskiego i Wyszyńskiego. Zgodnie z planem, wybudowany ma zostać także drugi most na Brdzie na Jachcicach oraz wiadukt nad torami kolejowymi w rejonie zakładu Pesy.

Oprócz tego opracowanie objęło także węzeł wschodni, czyli połączenie drogowe ulic Kamiennej i Lewińskiego wraz z przyległymi ulicami, co pozwoli kierowcom omijać przejazdy kolejowe. Projektowany węzeł ułatwi też wyjazd z ul. Spornej na Fordońską.

mat. ZDMiKP

– Zmodernizowana trasa ma spełniać funkcję ulicy głównej ruchu przyspieszonego, po której będzie można poruszać się z prędkością do 70 km/h – wyjaśniają drogowcy. – Opracowanie objęło też rozbudowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w tym m.in.: oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej z systemem odwodnienia, elementami związanymi z transportem publicznym ruchem rowerowym i pieszym, rozbudowę systemu ITS oraz ekrany akustyczne. Odległości między skrzyżowaniami będą nie mniejsze niż 600 metrów.

Zgodnie z projektem cała trasa będzie długa na 8,6 km i realizowana w etapach. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja około 1,5-kilometrowego odcinka pomiędzy Gdańską i Wyszyńskiego. Na same projekty architektoniczno-budowlane i techniczne miasto wyda 250 tysięcy złotych. Drogowcy zakładają, że dzięki kompleksowej dokumentacji możliwe będzie pozyskanie dofinansowania zewnętrznego na budowę.

źródło: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

kp Autor