Komunikacja 25 cze 2021 | mk
GDDKiA ogłasza przetarg na odcinek S10: Solec – Toruń Zachód

mat. GDDKiA, oddział w Bydgoszczy

– Dziś skierowaliśmy do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na projekt i budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń. Chodzi o odcinek Solec – Toruń Zachód – informuje bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To drugi z czterech przetargów dla tej trasy.

Ogłoszenie postępowań umożliwiła decyzja Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie odwołań od poprowadzenia S10 trasę przez Puszczę Bydgoską. GDOŚ nie nakazał zmiany przebiegu trasy, zobowiązał jednak GDDKiA do wprowadzenia innych zmian, m.in. zwiększenia liczby przejść i przepustów dla zwierząt, budek lęgowych dla ptaków, skrzynek rozrodczych dla nietoperzy.

– Poprzez zakaz lokalizowania zbiorników retencyjnych na terenach ochronnych ujęć wody zostaliśmy zobowiązani do zmiany systemu odwodnienia w rejonie obwodnicy Torunia i w niewielkim stopniu w rejonie Solca Kujawskiego – tłumaczy rzecznik bydgoskiego oddziału GDDKiA Julian Drob. Jak szacują drogowcy, dodatkowe roboty budowlane związane z decyzją GDOŚ-iu pochłoną ok. 220 mln złotych.

Odcinek S10 Solec – Toruń Zachód będzie liczył nieco ponad 21 kilometrów. W ramach inwestycji powstaną m.in. przejścia dla zwierząt nad drogą i torami kolejowymi i dwa punkty obsługi podróżnych na wysokości Cierpic. Cały odcinek S10 Bydgoszcz – Toruń będzie miał ok. 50 km. Inwestycja została podzielona na cztery fragmenty, których wykonawców wyłonią oddzielne przetargi.

Pierwsze postępowanie, dla 9-kilometrowego odcinka Bydgoszcz Południe – Emilianowo, ogłoszono 22 czerwca.

– Dzięki wybudowaniu całej S10 Bydgoszcz – Toruń ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną drogę szybkiego ruchu. Jednocześnie poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5 – deklaruje Julian Drob.

Inwestycja – w sytemie projektuj i buduj – ma zostać zrealizowana w latach 2022–2026.

Na podstawie komunikatu GDDKiA, oddział w Bydgoszczy

mk Autor