Komunikacja 1 cze 2021 | Redaktor
Nowe przepisy dla kierowców i pieszych już obowiązują

fot. ilustracyjna/Bilde av Vinta Supply Co. | NYC fra Pexels

Piesi mają pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy (przepuszczać nie muszą ich jedynie motorniczy), a korzystanie z telefonów podczas przechodzenia przez ulicę jest zakazane. To część zmian w przepisach, które weszły w życie 1 czerwca.

Nowelizacja Ustawy Prawo o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Od 1 czerwca pieszy wchodzący na przejście ma pierwszeństwo przed pojazdem - z wyjątkiem tramwaju. Motorniczy musi ustąpić pieszemu tylko, gdy ten już znajduje się na przejściu dla pieszych.

Kierujący, zbliżając się do przejścia dla pieszych, są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności, zmniejszenie prędkości tak, by nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu lub na nie wchodzącego, oraz do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu, zarówno już znajdującemu się na przejściu, jak i wchodzącemu na nie.

Pieszy nadal jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Zakazane jest wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, także na przejściu.

Zaczął również obowiązywać zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.
Zmienia się dopuszczalna prędkość na obszarze zaabudowanym: przez całą dobę nie może przekroczyć 50 km/h. 

Na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem zobowiązani są do zachowania minimalnego odstępu od pojazdu poprzedzającego na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten nie może być mniejszy niż połowa prędkość pojazdu - na przykład przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów. Zasady tej nie stosuje się podczas wyprzedzania. 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor