Komunikacja 20 lip 2019 | Redaktor
Turbinowe rondo zbudują pod ruchem [GRAFIKI]

fot. Kobylarnia S.A.

Budowa turbinowego ronda na szosie między Bydgoszczą a Białymi Błotami rozpocznie się we wtorek (23 lipca). Ruch na trasie, ale kierowców czeka sporo zmian.

mat. ZDW w Bydgoszczy

Pierwsze prace na drodze wojewódzkiej 243 pod Bydgoszczą rozpoczęły się jeszcze w czerwcu. Polegały na usunięciu korzeni drzew i przygotowaniu terenu pod budowę nowych jezdni oraz ronda. Nie powodowały one utrudnień w ruchu. 23 lipca wykonawca rozpocznie kolejny etap prac, który będzie wiązał się z ograniczeniem części relacji.

Objazdem do Trzcińca i na Miedzyń

Ruch w kierunkach Bydgoszcz-Białe Błota i Białe Błota-Bydgoszcz zostanie utrzymany. Będzie odbywał się dwoma pasami ruchu wytyczonymi na północnej części istniejącej jezdni. Zamknięta dla ruchu zostanie natomiast Aleja Ofiar Hitleryzmu (gminna droga łącząca drogę wojewódzką z bydgoskim osiedlem Miedzyń). Objazd będzie wytyczony ulicami Nakielską, Kruszwicką i Szubińską znajdującymi się na terenie Bydgoszczy. W drodze do węzła Białe Błota można też korzystać z trasy przez Lisi Ogon.

Zachowana zostanie możliwość wyjazdu z drogi powiatowej od strony Trzcińca w kierunku Bydgoszczy. Natomiast obowiązywać będzie zakaz wjazdu w powiatową drogę od strony drogi wojewódzkiej. Dopuszczony będzie wyłącznie przejazd na wprost. Z zakazu wyłączone będą pojazdy budowy oraz komunikacji publicznej. Kierowcy jadący z Bydgoszczy w kierunku Trzcińca będą kierowani na węzeł Białe Błota, drogę serwisową wzdłuż obwodnicy i miejscowość Ciele.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać przez najbliższe pół roku. Następnie wykonawca przełoży ruch na nową południową jezdnię drogi wojewódzkiej i przeniesie główny front robót na północną stronę modernizowanego skrzyżowania.

Ze względu na duże natężenie ruchu i duży zakres zmian w organizacji ruchu drogowcy proszą kierowców o zachowanie w tym miejscu szczególnej ostrożności. Warto zapoznać się z przebiegiem objazdów i zarezerwować na okres budowy więcej czasu na przejazd tą trasą. Deklarują, że na bieżąco będą monitorować sytuację na drodze.

Rondo poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu

Inwestycja o wartości 18,6 mln zł jest finansowana przede wszystkim ze środków samorządu województwa. Na koszt gminy Białe Błota powstaje nowy odcinek Alei Ofiar Hitleryzmu. Wcześniej zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i powstał dojazd do ronda od strony Trzcińca.  Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Prace prowadzi wybrana w przetargu firma Kobylarnia S.A. Wykonawca zadeklarował też siemioletnią gwarancję. Główne prace powinny zakończyć się w połowie przyszłego roku.

Rondo będzie miało charakter turbinowego. To innowacyjne rozwiązanie gwarantujące większą płynność ruchu i bezpieczeństwo. Jego organizacja wymaga od kierującego, przed wjazdem, dokonania wyboru kierunku jazdy oraz właściwego, dla tego wyboru, pasa ruchu. Nie ma później możliwości zmiany pasa ruchu z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Projekt ronda na drodze wojewódzkiej nr 223 zakłada wytyczenie dwóch pasów przeznaczonych m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz-Białe Błota. Zaprojektowana również łącznicę pozwalającą na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo w kierunku osiedla Miedzyń.  Poza tym dobudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa. Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej zaplanowano przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka  zostanie przebudowana na odcinku 700 metrów i oświetlona.

Rondo w liczbach:

  • Średnica – ok. 48 m
  • Długość modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej  -700 m
  • Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,5 m
  • Koszt – 18,6 mln zł

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (oprac. red)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor