Komunikacja 6 maj 17:05 | Redaktor
Umowy na realizację dwóch odcinków S10 między Bydgoszczą a Toruniem podpisane!

fot. Ministerstwo Infrastruktury

W piątek (6 maja 2022 r.) w Ministerstwie Infrastruktury podpisano umowy na projekt i budowę dwóch odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – Toruń. Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud będzie odpowiedzialne za realizację odcinka Solec Kujawski – Toruń Zachód, a Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor – za odcinek Bydgoszcz Południe – Emilianowo. Wartość obu kontraktów to w sumie ponad 836 mln złotych.

– Rozpoczynamy realizację bardzo ważnej inwestycji, tak długo oczekiwanej przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki niej obie stolice tego województwa, czyli Bydgoszcz i Toruń, zostaną połączone nową, bezpieczną trasą w standardzie drogi ekspresowej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

fot. Ministerstwo Infrastruktury

– Wykonawcy mocno rywalizowali o kontrakty na S10. Świadczą o tym m.in. wydłużony czas postępowania przetargowego, liczba ofert czy niestandardowe kwoty, jakie wykonawcy zaoferowali za 1 km drogi ekspresowej – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. – Wierzę w to, że przy dobrej współpracy z wykonawcami najpóźniej w II kwartale 2026 roku droga ekspresowa S10, tak ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa i komunikacji, będzie już cieszyć kierowców – dodał.

Bydgoszcz Południe – Emilianowo z rozbudową DK25

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości blisko 9 km. Przebudowany zostanie węzeł Bydgoszcz Południe, powstaną węzeł Emilianowo oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Węzeł Bydgoszcz-Południe/mat. GDDKiA

Zadanie obejmuje ponadto rozbudowę drogi krajowej nr 25. Ruch tranzytowy zostanie przeniesiony z obecnie mocno obciążonego odcinka tej trasy na nową, ponad 5-kilometrową jezdnię z dwoma węzłami – Zielona i Brzoza.

Koszt prac projektowych i budowlanych w ramach tego kontraktu to blisko 411 mln złotych. Na zakończenie inwestycji na drodze ekspresowej, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wykonawca ma 45 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W przypadku części zadania dotyczącego rozbudowy DK25 czas ten wynosi 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Czas na uzyskanie ZRID wynosić będzie 7 miesięcy.

Solec Kujawski – Toruń Zachód

Umowa obejmuje zaprojektowanie i budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 21,2 km między Solcem Kujawskim a Toruniem. Powstanie m.in. węzeł Solec oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Przewidziano budowę 12 obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla dużych zwierząt, obejmującego nową drogę i sąsiadującą linię kolejową.

mat. GDDKiA

Planowany termin ukończenia inwestycji o wartości niespełna 426 mln zł to 41 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). W ciągu 15 miesięcy wykonawca będzie musiał złożyć wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. 

fot. Ministerstwo Infrastruktury

Budowa drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz – Toruń została podzielona na cztery odcinki realizacyjne: Bydgoszcz Południe – Emilianowo, Emilianowo – Solec Kujawsko, Solec Kujawski – Toruń Zachód, Toruń Zachód – Toruń Południe.

GDDKiA w najbliższym czasie ma zawrzeć umowy na projekt i budowę S10 na odcinku Toruń Zachód – Toruń Południe o długości 12 kilometrów. Trwają czynności związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację  S10 Emilianowo – Solec Kujawski o długości 8,6 kilometra.

S10 Bydgoszcz – Toruń początkowo miała powstać w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzją rządu z czerwca 2020 r. zwiększono limit wydatków przewidzianych na realizację Programu Budowy Dróg Krajowych, co pozwoliło na realizację zadania ze środków Krajowego Funduszu Drogowego.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płońsk z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Dzięki wybudowaniu odcinka S10 Bydgoszcz – Toruń ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 10 zostanie przeniesiony na nowoczesną i bezpieczną drogę szybkiego ruchu, poprawi się też dojazd z Bydgoszczy do autostrady A1, a z Torunia do portu lotniczego w Bydgoszczy i drogi ekspresowej S5.

Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; zmiany, skróty – redakcja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor