Koronowo 20 sty 2018 | Redaktor
Koronowo w programie „Mieszkanie plus”

Gmina Koronowo podpisała list intencyjny z ministrem infrastruktury i budownictwa oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości w sprawie przystąpienia do programu „Mieszkanie plus”. Inwestycja realizowana jest w Koronowie przy ulicy Różanej.

Jednocześnie gmina zamierza zaproponować inne grunty do wspólnej realizacji budowy mieszkań.

Program zakłada możliwość wynajmu lokali oraz wynajmu z opcją wykupu, a także przeznaczenie części lokali do zbycia. Zakłada się, że koszt budowy mieszkań nie powinien przekroczyć kwoty 3000 zł za metr kwadratowy.

 Miesięczna stawka czynszu przy opcji najmu nie ma być wyższa od kwoty 7,39 zł/mkw., w przypadku opcji najmu z wykupem 10,56 zł/mkw. Wykup będzie możliwy po 15 latach.

Kryterium upoważniającym zainteresowane osoby przystąpieniem do programu jest brak tytułu do lokalu mieszkalnego bądź nieruchomości i zamieszkiwanie na terenie gminy Koronowo.

W przypadku, gdy liczba chętnych przewyższy liczbę wybudowanych mieszkań, uwzględnione zostaną kryteria pierwszeństwa.

W pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które zostały wywłaszczone lub utraciły mieszkanie wskutek żywiołu lub katastrofy budowlanej.

Przy rozpatrywaniu wniosków uwzględnione zostaną między innymi takie kryteria, jak: względnie niskie dochody rodziny osoby ubiegającej się o mieszkanie, posiadanie orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nieposiadanie praw własności do domu, mieszkania lub lokalu spółdzielczego.

Urząd Miasta i Gminy Koronowa, aby określić skalę zainteresowania udziałem w programie, prosi o wypełnienie ankiety dostępnej na stronie urzędu. Pozwoli to zebrać informacje przydatne przy opracowaniu koncepcji wdrażania programu i planowania realizacji etapów przedsięwzięcia.

Ankietę można składać w formie elektronicznej do 4 lutego 2018 roku.

ap

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor