Kultura 5 lip 2021 | Jacek Kargól
Poezja ks. Jana Sochonia oraz obrazy Jana Kaji i Jacka Solińskiego w Bibliotece UKW

Ksiądz Jan Sochoń. /fot. Jacek Kargól

Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego, w 42. rocznicę działalności, 24 czerwca, zaprosiła na II edycję wręczenia nagrody artystycznej Galerii Autorskiej „Galernik Sztuki”. Na spotkaniu, zorganizowanym wspólnie z Barbarą Maklakiewicz (zastępczynią dyrektora Biblioteki UKW), statuetkę otrzymał poeta ks. Jan Sochoń. Uroczystość odbyła się w budynku Biblioteki UKW przy ul. Szymanowskiego 3.

 

Na początku uroczystości Jacek Soliński przypomniał ideę nagrody „Galernik Sztuki” –  otrzymuje ją osoba „która podejmuje nieustanny twórczy trud stawania się lepszym, zwyczajność czyni świętem, odkrywa w niej radość, nadzieję i ocalenie, wskazując inny wymiar rzeczywistości”. Nagroda „Galernika Sztuki” przeznaczona jest dla twórców, którzy promują chrześcijańską wizję świata –  wyjaśniał dalej Jacek Soliński. Laudację autorstwa Jarosława Jakubowskiego odczytał następnie Jan Kaja.
Prezentacja poezji laureata, w interpretacji Romy Warmus, była promocją tomów wierszy: „Modlitwa do ciszy" i „Krzew winny”. Zaprezentowana została także książka  „Bezcielesny sens. Szkice z filozofii kultury”. Scenografię tej uroczystości tworzyła wystawa obrazów Jana Kaji i Jacka Solińskiego zatytułowana „Aniołowie pośród ludzi”.
Warto dodać, że spotkanie było też nietypowymi imieninami dwóch Janów: Sochonia i Kaji.

 

fot. Jacek Kargól


Ks. Jan Sochoń (ur. 1953 r. w Wasilkowie, na Podlasiu) – profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista oraz biograf i wydawca pism błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. Kieruje Katedrą Filozofii Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wykłada także w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami  różnych czasopism i Polskim Radiem. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, PEN – Clubu, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, a także innych gremiów naukowych. Jego  utwory przetłumaczono na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, rosyjski, czeski, serbski, 
chorwacki, ukraiński. Zostały nadto zamieszczone w kilku zagranicznych antologiach. Fascynuje się sztuką romańską, fotografowaniem i muzyką jazzową. Opublikował wiele książek filozoficznych, prac edytorskich oraz tekstów literackich i haseł encyklopedycznych, m.in.: „Poszukiwanie literatury” (Warszawa 2012), „Religia w projekcie postmodernistycznym” (Lublin 2012); „Nieme współcierpienie. Solilokwia pasyjne” (Poznań 2013); „Jak żyć chrześcijaństwem?” (Warszawa 2014); „Człowiek i twórczość” (Lublin 2016); „Mowa wewnętrzna. Sceny z życia duchowego” (Warszawa 2017); tomy wierszy: „Wizerunek” (Gdańsk 2013); „Obrót koła” (Pelplin 2014); „Sandały i pierścień” (Sopot 1015); „Półmrok” (Paryż 2016); „Strzałka czasu” (Rzeszów 2017); „Klęcznik ze słów. Modlitewnik poetycki” (Warszawa 2017). Mieszka w Warszawie. 

Jan Kaja (ur. w 1957 r. w Bydgoszczy) – malarz, fotograf, wydawca. Od 1979 r. wspólnie z Jackiem Solińskim prowadzi Galerię Autorską. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych. Dokumentacja działalności Galerii Autorskiej i dokonania jej twórców eksponowane były w różnych ośrodkach w kraju: Bydgoszcz, Gdańsk, Sopot, Toruń, Warszawa, Łódź, Kraków, Lublin; za granicą: Paryż, Rzym, Praga, Tokio i Edynburg. Autor cykli malarskich m.in.: „Postacie ezoteryczne”, „Bramy”, „Droga Krzyżowa”, „Droga do Betlejem”. Otrzymał m.in.: Nagrodę na Biennale Sztuki Sakralnej w Katowicach (1993), Medal za Twórczy Wkład w Kulturę Chrześcijańską (2002). Medal Prezydenta Miasta za szczególne zasługi dla Bydgoszczy (2004 i 2014), Bydgoską Nagrodę Strzała Łuczniczki za wydanie Książki Roku (2005, 2007, 2009 i 2011) Nagrodę Ryszarda Milczewskiego-Bruno „Gaśnica terenowa” (2007), odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej (2015), Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2018), Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2019).