Kultura 20 mar 2017 | Redakcja
Spotkanie z ks. Janem Sochoniem w Galerii Autorskiej

Jan Kaja i Jacek Soliński zapraszają na spotkanie autorskie połączone z promocją książki „Człowiek i twórczość”. Zdarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy grafiki i obrazów Jana Kaji i Jacka Solińskiego pt „Obszar nieograniczony”. Fragmenty tekstów przeczyta Mieczysław Franaszek.

Ks. Jan Sochoń to profesor filozofii, poeta, krytyk literacki i eseista, który Kieruje Katedrą Filozofii Kultury na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz wykłada w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Stale współpracuje z redakcjami różnych czasopism i Polskim Radiem. Fascynuje się sztuką romańską, fotografowaniem i muzyką jazzową. Opublikował wiele książek filozoficznych, prac edytorskich oraz tekstów literackich i haseł encyklopedycznych, m.in.: Poszukiwanie literatury (Warszawa 2012); Religia w projekcie postmodernistycznym (Lublin 2012); Nieme współcierpienie. Solilokwia pasyjne ; (Poznań 2013); Jak żyć chrześcijaństwem? (Warszawa 2014); Człowiek i twórczość (Lublin 2016); tomy wierszy Wizerunek (Gdańsk 2013) i Obrót koła (Pelplin 2014).

Spotkanie odbędzie się 23 marca 2017 r. o godz. 18.00 w Galerii Autorskiej przy ul.Chocimskiej 5.

Redakcja Autor